Inaktiv

100% stilling som fast stilling som pedaogisk leiar i Hestavoll barnehage

Arbeidsgiver
Ullensvang kommune Hestavoll barnehage
Frist
11.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ledig 100% stilling fast som pedagogisk leiar i Hestavoll barnehage

Ledige stillinger 100% fast som pedagogisk leiar frå medio august 2023 kan være mulig med tidligare start etter avtale.
Barnehagen har ledige pedagogisk leiarstillingar frå juni/ august 2023. Vi ynskjer deg som er engasjert i faget og vil vere med å utvikla det nye leiarteamet i barnehagen velkommen. Vi legg stor vekt på å bygga god relasjon i alle ledd og vareta eit inkluderande barnehagemiljø. Barnehagen har godt arbeidsmiljø og samarbeid mellom kollegaer.
Hestavoll barnehage held til i Odda sentrum, like ved Odda barneskole. Hestavoll har eit fleirkulturelt miljø, noko vi opplever som ein rikdom i kvardagen. Barnehagen har gjennom ei årrekke lagt vekt på kultur og kreativitet. Barnehagen har samarbeid med kulturarenaer og verksemder i nærmiljøet. Med eit nytt leiarteam i barnehagen blir det viktig å finna styrkar og ressursar som vi kan bygga vidare på, i samarbeidet om å vidareutvikla barnehagen.
Vi er stolte av å ha utarbeida ein intern språkplan der målet er å sikra eit systematisk og målretta språkmiljø i barnehagen for alle.
Barnehagen har tilgang til fleire fine naturområder som barn og voksne er glade for å nytta gjennom året.
Barnehagen har 3 avdelinger fordelt på 60 plasser.
Ynskjer du å komme som nytilflyttar til kommunen?
Kom og jobb hos oss!

Trenger du meir inspirasjon før du søker?
Arne Hjeltnes kan kanskje gi det lille ekstra du treng i denne introduksjonen til
ein internasjonal serie “People of the north” som blant anna er spilt inn i Odda.
Arne Hjeltnes spelar inn internasjonal TV-serie i Hardanger: – Folk kjem til å bli overraska

Kompetanse:

 • Barnehagelærarutdanning eller tilsvarande jf. Barnehageloven §25
 • Barne-og ungdomsarbeider som har søkt desentralisert høgskoleutdanning som barnehagelærer til hausten vil bli vurdert

Hovudarbeidsoppgåver og medansvar for:

 • Leia og planlegga det pedagogiske arbeidet på avdelinga.
 • Dokumentera og vurdera det pedagogiske arbeidet på avdelinga.
 • Medverke til eit godt og inkluderande arbeidsmiljø som legg vekt på å gjere kvarandre gode.
 • Systematisk og målretta arbeid i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehage.
 • Medverke i utviklingsarbeid inkluderande barnehagemiljø.

Kvalifikasjonar:

 • Barnehagelærer eller tilsvarende jf. barnehageloven §25.
 • Interesse for faget.
 • Erfaring med pedagogisk leiing verd verdsett.
 • Evne til å arbeida målretta og systematisk.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team.
 • Personlege eigenskapar:

Personlege eigenskaper:

 • Evne til å bygga gode relasjonar med barna
 • Autoritativ; varm og tydeleg voksenstil
 • Løysningsorientert
 • Fleksibel med evne til å arbeide strukturert
 • Godt humør og positiv innstilling
 • Evne til god kommunikasjon
 • Fokus på kvalitet i tenesta
 • Instrumetalkompetanse er ynskjeleg

Vi kan tilby:

 • Eit interessant og godt arbeidsmiljø som legg vekt på inkludering, deling og samarbeid.
 • Løn etter hovedtariffavtalen.
 • Kommunen arbeider med gode lønns- og rekrutteringsavtaler som skal vere interessante og konkurransedyktige.
 • Høve for kompetanseheving med støtte frå kommunen.
 • Ullensvang kommune har IA avtale (inkluderande arbeidsliv).
 • Nyutdanna barnehagelærare får høve til å verta trygga i arbeidet gjennom støtte av ein mentor på arbeidsplassen.

Krav:

 • Politiattest; ikkje eldre enn tre månadar
 • Norsk kompetanse tilsvarende nivå B2

Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Opheimsgata 31, 5750 Odda
Stillingsfunksjon
Barnehage / Pedagogisk leder, Ledelse, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
295946764
Sist endret
23. mars 2023 02:05