Inaktiv

100% stilling som barnehagelærar ved Tyssedal barnehage

Arbeidsgiver
Ullensvang kommune Tyssedal barnehage
Frist
11.04.2023

Beskrivelse

Ledig 100 % stilling som Barnehagelærar i Tyssedal barnehage.


Om arbeidsplassen
Tyssedal barnehage er ein to avdelings barnehage som ligg i sentrum av Tyssedal, saman med Tyssedal barneskule utgjer vi Tyssedal oppvekstsenter.
Barnehagen har 36 plassar.

Barnehagelærar
Frå 16.08.23, med atterhald fast stilling i Ullensvang kommune for tida i Tyssedal barnehage.

Kompetanse

 • Barnehagelærar
 • Dersom me ikkje får kvalifiserte søkjarar vil midlertidig dispensajon til utdanningskravet verta vurdert jf. Lov om barnehage


Kvalifikasjonar

 • Utdanning: Barnehagelærarutdaning eller tilsvarande jf. Barnehageloven §25
 • Erfaring er ynskjeleg
 • Evne til å jobba målretta og systematisk
 • Personlege eigenskapar- og interesse for faget
 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon


Arbeidsoppgåver:

Ansvar for å iverksette og følge opp det pedagogiske arbeidet på avdeling i barnehagen

 • Barna sin trivsel og utvikling
 • Pedagogisk utvikling i barnehagen
 • Planlegging, dokumentasjon, vurdering, tilrettelegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet
 • Godt samarbeid med foreldra
 • Tverrfagleg samarbeid med ulike instansar og team
 • Ansvar for oppfølging av enkeltbarn

 

Personlege eigenskapar:

 • Evne til å sjå og skapa god relasjon til alle barna
 • Sjå barn, føresette og kollegaer som betydningsfulle og viktige for fellesskapet
 • Evne til refleksjon, gjera vurdering og setta inn tiltak til det beste for barna
 • Evne til å arbeida sjølvstendig
 • Evne til å samarbeida
 • God kommunikasjon, få og gi tilbakemelding
 • Evne til å arbeida målretta og strukturert
 • Løysningsorientert
 • Fleksibel og kreativ
 • Robust
 • Godt humør, løysingsorientert og positiv innstilling
 • Evne til å vera til stades og ha fokus på kvalitet i tenesta

Vi tilbyr:

 • eit spanande, utfordrande og inkluderande arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Lønn etter hovudtariffavtalen
 • Gode moglegheiter for kompetanseheving med støtte frå kommunen


Krav:

 • Politiattest

Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Opheimsgata 31, 5750 Odda
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Pedagogisk leder
FINN-kode
295940800
Sist endret
23. mars 2023 02:05