Inaktiv

100% stillingar som pedagogisk leiar ved Veisane barnehage

Arbeidsgiver
Ullensvang kommune Veisane barnehage
Frist
11.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Pedagogisk leiar
Frå dags dato, fast stilling i Ullensvang kommune for tida i Veisane barnehage.


Pedagogisk leiar
Frå 01.08.2023, med atterhald fast stillinga i Ullensvang kommune for tida i Veisane barnehage.


Kompetanse for leiarstillingane:

 • Barnehagelærar, gjerne med fordjupning eller vidareutdanning innan leiing
 • Dersom me ikkje får kvalifiserte søkjarar vil midlertidig dispensajon til utdanningskravet verta vurdert jf. Lov om barnehage

 

Kvalifikasjonar

 • Utdanning: Barnehagelærarutdaning eller tilsvarande jf. Barnehageloven §25
 • Erfaring er ynskjeleg
 • Evne til å jobba målretta og systematisk
 • Personlege eigenskapar- og interesse for faget
 • Norskkunnskapar tilsvarande nivå A2 i skriftleg framstilling og nivå B1 i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon


Personlege eigenskaper:

 • Evne til å sjå og skapa god relasjon til alle barna
 • Sjå barn, føresette og kollegaer som betydningsfulle og viktige for fellesskapet
 • Evne til å fylja opp mål som er sett og implementera dei i aktivietar for og med barna
 • Evne til refleksjon, gjera vurdering og setta inn tiltak til det beste for barna
 • Evne til å arbeida sjølvstendig
 • Evne til å samarbeida
 • God kommunikasjon, få og gi tilbakemelding
 • Evne til å arbeida målretta og strukturert
 • Fleksibel
 • Godt humør, løysingsorientert og positiv innstilling
 • Evne til å lytta, tolka og forstå barn, føresette og medarbeidarar
 • Vera tilstades og ha fokus på kvalitet i tenesta i alle ledd
 • Evne til å vera ein del av ein lærande organisasjon og medverka til kollektiv læring

Krav:

 • Politiattest, ikkje eldre enn 3 mnd

Me kan tilby:

 • Lønn etter hovudtariffavtalen. Eit godt arbeidsmiljø med delingskultur og vekt på inkluderande læringsmiljø, samarbeid og kompetanse.

Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Opheimsgata 31, 5750 Odda
Stillingsfunksjon
Barnehage / Pedagogisk leder, Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Barnehagelærer
FINN-kode
295930725
Sist endret
23. mars 2023 01:50