Inaktiv

Vi søker

Arbeidsgiver
Sortland ungdomsskole
Stillingstittel
Miljøterapeuter
Frist
02.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Sortland ungdomsskole har ledig 1* 89 % fast stilling og inntil 1*89 % midlertidig vikariat som miljøterapeut, fra 01.08.2023.

 

Miljøterapeuten skal bidra til et eleven/elevene får et helhetlig pedagogisk tilbud i tråd med opplæringsloven, individuell opplæringsplan og faglige tilrådninger. Videre skal miljøterapeuten legge vekt på overordna del av kunnskapsløftet.

Elevens læringsforutsetninger er ulike, og det er derfor viktig å benytte seg av varierte tilnærmingsmåter. Miljøterapeutens samarbeid med lærere og spesialpedagoger som er ansvarlig for opplæringen er avgjørende for å gi et helhetlig og godt tilpasset/ tilrettelagt tilbud til eleven/elevene. Skolen legger særlig vekt på trygge voksne som kan bygge gode relasjoner til elever med sammensatte og særskilte behov.

 

Vi søker person med følgende egenskaper

 • Du har godt humør og et varmt, positivt blikk for hver elev
 • Du har et ønske om å kunne bidra positivt til barn og unges utvikling
 • Du har evne til å etablere gode relasjoner til elever og voksne
 • Du har evne til å se gode løsninger i samarbeid med foresatte og kollegaer
 • Du er interessert i å utvikle deg selv og arbeidsplassen
 • Du er en god stabil lagspiller som like å samarbeide med andre
 • Du har evne til å opptre rolig i en hektisk hverdag
 • Du er fleksibel og har god arbeidskapasitet
 • Du er positiv, selvstendig og engasjert i jobben

 

Arbeidsoppgaver kan være

 • Miljøterapeut vil ha tett oppfølging av enkeltelever med behov for særlige tilrettelegginger faglig, sosialt og atferdsmessig. Dette vil gjelde i både undervisningssituasjoner, friminutt, uteskole, turer og utflukter.
 • Følge opp tiltak i IOP
 • Delta i team/ trinnarbeid i tråd med skolens rutiner
 • Utvidet SFO- tilbud og/ eller leksehjelp
 • Listen er ikke uttømmende og kan endres i tråd med elevens behov for oppfølging
 • Miljøterapeutstillingen har variasjon i arbeidsoppgaver ut fra behov i elev/elevgruppa i skole/ SFO. Dette defineres av skolens ledelse.
 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innenfor fag som kvalifiserer til miljøterapeut (barnevernspedagog, vernepleie, sosionom, spesialpedagogikk, etc)
 • Veilederkompetanse er ønskelig
 • Kjennskap til skole og skoleutvikling
 • Skikkethet for arbeid med barn/ unge
  • Med skikkethet menes blant annet evnen til å kommunisere med og bygge relasjoner til eleven/elevgruppen
  • Evne til å samarbeide med andre voksne er også en del av grunnlaget for tilsetting
  • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Interessant og utfordrende arbeid i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring og et godt skole- og heimsamarbeid vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

 

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn tre måneder. Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om "Tuberkulosekontrollprogrammet" på vår hjemmeside.

 

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber deg fylle ut søknadsteksten, og laste opp attester og vitnemål. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

 

Velkommen som søker!

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Parkveien 5, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
295889915
Sist endret
22. mars 2023 06:05