Inaktiv

Skogen som arbeidsplass

Arbeidsgiver
Målselv kommune Teknisk
Stillingstittel
Prosjektleder "Skogen som arbeidsplass"
Frist
21.06.2023
Ansettelsesform
Prosjekt

Beskrivelse

Målselv kommune (ca. 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Målselv kommune er en stor skog- og utmarkskommune med mangfoldige arealressurser, sterke bygdesamfunn, levende kulturtilbud og et variert arbeids- og næringsliv.

Prosjektleder «Skogen som arbeidsplass»

Prosjektet har som mål å øke rekruttering inn i skognæringa og forvaltningen i Bardu og Målselv kommune. I prosjektet skal vi tilby skoleungdom og studenter praktisk skogsarbeid i sommersesongen, kurs i ulike skogfaglige tema, kjennskap til lokale skog- og trebedrifter og forvaltningsorgan samt kjennskap til utdanningsmulighetene i skogbruket.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre ulike kurs i serien Aktivt skogbruk
  • f.eks. skogplanting, ungskogpleie, stammekvisting, dokumentert sikkerhetsopplæring, grunnleggende om skogbruk
 • Inntil 4 uker praktisk skogskjøtselsarbeid, planting, ungskogpleie, stammekvisting,
 • Inntil 8 uker praksis som arbeidsleder for skogkulturgjeng
 • Besøk på skogsdrift hos lokal skogsentreprenører
 • Befaring i eldre plantefelt med orientering om skogproduksjon
 • Befaring av skogsveganlegg under bygging med praktiske øvelser (vegstikking)
 • Besøk hos Dividalsbygg AS
 • Besøk og orienteringer hos Statsforvalteren, Troms skogselskap og Statskog
 • Informasjon om utdanningsmulighetene i skogbruket

Tidsramme: Juni - september 2023

Kvalifikasjonskrav:

 • Søker må ha praksis fra skogbruket eller være iferd med å fullføre skogbruksutdanning
 • Fordel med kunnskaper innen bruk av GIS-verktøy
 • Sertifikat kl. B samt disponere egen bil

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som fleksibilitet, evne til kommunikasjon, samarbeid, selvstendighet
 • Du bør akle hektiske dager og god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Du bør ha fokus på gode helhetsløsninger og bidra til å beholde et godt arbeidsmiljø.

Vi kan tilby:

 • Arbeidsoppgaver med mangfoldige utfordringer innenfor aktuelle fagområder
 • Et utviklende tverrfaglig miljø og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

 

Målselv Kommune Bolyst from M


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse, Rådgivning, Annet
FINN-kode
295817210
Sist endret
22. mars 2023 09:05