Inaktiv

100% vikariat som helsefagarbeidar ved Rus og psykisk helse

Arbeidsgiver
Ullensvang kommune Rus og psykisk helse
Frist
29.03.2023

Beskrivelse

Rus og Psykisk helse avdeling Odda har ledige vikariat for Miljøarbeidarer

Ullensvang kommune er ein kommune i vakre Hardanger.
Vi ligg mellom fjord og fjell, og her har du høve til å aktivt bruke naturen. Vi har og eit rikt nærings- og kulturliv i kommunen
Vil du oppleve dette saman med oss og er på jakt etter nye utfordringar?
Er du i tillegg kreativ og positivt innstilt, då er det deg vi treng med på laget!

Ullensvang kommune har integrerte tenester for Rus og Psykisk helse. Me tilbyr tenester til personar over 18 år med psykiske plager/lidingar og/eller rusmiddelavhengigheit.

Tenesteområdet har engasjerte medarbeidarar, fagleg utfordrande oppgåver, og fokus på å finna dei beste løysingane i lag med den einskilde brukar.
Vi er opptatt av å tilby god kvalitet til brukarane våre og legg vekt på fagutvikling, deling av kunnskap, og kontinuerleg forbetring av tenestene.

Miljøarbeider skal bidra til å vise omsorg og leggje til rette for ein aktiv og sosial kvardag . Som miljøarbeider i rus- og psykisk helseteneste arbeider du med menneske i alle aldre og ulike livssituasjoner.
.Miljøarbeider vil vera ein del av å drifte butilbud med 24/7 bemanning, og ellers bustadsosial oppfølging i forhold til einskild personar.

Ved Rus og Psykisk helse sin avdeling Odda har me ledig desse stillingane:

Helsefagarbeidar 100 % stilling i års vikariat frå d.d
Rus og Psykisk helse har ledig ein 100 % helsefagarbeidarstilling i turnus med arbeid kvar 4. helg

Helsefagarbedeider 95 % i vikariat frå dd og til 30.09.2023 med mogelgheit for forlenging
Rus og Psykisk helse har ledig ein 95 % helsefagarbeiderstilling i turnus med arbeid kvar 4.helg

Hovudoppgåver:

 • Miljløarbeid, bistå i dagleg drift av tenesta
 • Praktisk oppfølging av brukarar
 • Praktiske gjermål i bustaden og andre delegerte oppgåver
 • Oppfølging av Dagtilbud
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Samtaler
 • Dokumentasjon og ajourhald i elektronisk pasientjournal, profil
 • Legemiddelhåndtering
 • Medansvar for fagleg forsvarlegheit, samt for forsvarleg forvaltning av ressursane
 • Medverke til kvalitetsutvikling, helse, miljø og tryggleik
 • Medverke til godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar (andre med relevant erfaring kan òg søke)
 • Vidareutdanning i psykisk helse er ynskjeleg
 • Gode norskkunnskapar skriftleg og muntleg
 • Førarkort klasse B er ein fordel
 • Du må leggje fram gyldig politiattest
 • Oppfordre menn til å søkje

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel og engasjert
 • Godt humør og positiv innstilling
 • God samarbeidsevne og evne til å arbeide sjølvstendig
 • Evne til god kommunikasjon, vere reflektert og å kunna skapa gode relasjonar til brukarane og pårørande
 • Evne til å behalde ro i utfordrande situasjonar
 • Evne til å tenkje nytt og å vere kreativ
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Me tilbyr:

 • Triveleg arbeidsmiljø med flotte kollegaer
 • Internundervisning og fagleg påfyll
 • Spennande og utfordrande arbeid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Lønnsvilkår:

 • Etter HTA

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sted
Opheimsgata 31, 5750 Odda
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier
FINN-kode
295195063
Sist endret
17. mars 2023 01:36