Inaktiv

Konsulent kundesenter

Arbeidsgiver
Kartverket
Frist
12.04.2023
Ansettelsesform
Sommer/Sesong

Beskrivelse

Frå sjø til land. Frå dei djupaste havbunner til verdsrommet heilt ytterst. Kartverket er Statens fagorgan for kart, geodata og informasjon om eigedom. Vår oppgåve er å byggja og vedlikehalde nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land samt arbeida saman med kommunar, statlege organ og private aktørar. Vår jobb er å gjera det enkelt å samla, bearbeida og dele stadfesta informasjon.Vi har 13 kontorstader frå sør til nord samt eit jordobservatorium på 79 grader nord. Kartverket vart etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Noreg.
 
 
 
Avdelinga i Ullensvang har ansvaret for kundesenteret til Kartverket og me treng hjelp i sommar. På kundesenteret er me dagleg i kontakt med ulike kundar og brukergrupper. Dei fleste vil prata med oss på telefonen, medan nokre tek kontakt via e-post eller nettprat. Me rettleier i tinglysingsaker, og hjelper den enkelte med informasjon om saker knytt til eigedom og elles det meste som me i Kartverket arbeider med.
 
I avdelinga er me 45 medarbeidarar som arbeider fast her, men gjennom ferieavviklinga treng me å ha eit godt team med vikarar som du også arbeider saman med.Vårt primære behov for hjelp er i tidsrommet juni til slutten av august. Det er derfor svært viktig at du skriv kva tidsrom du kan arbeide i.
 
Arbeidsoppgåver
  •  Arbeide på kundesenteret og svare på henvendelsar som kjem inn via telefon. Å svare på nettprat eller e-post kan også bli aktuelt
  • Andre oppgåver kan også bli pålagt

 
Kvalifikasjonar
  • Du må ha gjennomført vidaregåande skule og vera over 18 år. Det er ei ekstra føremon om du har starta på høgare utdanning
  • Det er ynskjeleg med utdanningsløp frå juss, samfunnsfag eller anna relevant studieretning
  • Det er ein fordel med erfaring frå tinglysing, eller anna relevant erfaring
  • Du må ha god norskkunnskap, både skriftleg og munnleg

 
Personlege eigenskapar
  • Du må vera nøyaktig, grundig, pliktoppfyllande og fleksibel
  • Du må ha gode samarbeidsevner
  • Du må kunne arbeida effektivt og trivast i et til tider travelt miljø

 
Me tilbyr
  • Løn som konsulent, kode 1065, kr 225,- pr. time

 
Ønsker du mer informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Marita Århus 941 59 478
 
 
Om oss
Vi ynskjer å vera ein inkluderande arbeidsplass der vi gjenspeglar mangfoldet i befolkninga. Vi treng medarbeidarar med ulik erfaring, bakgrunn, kompetanse og kvalifikasjonar for å løysa vårt samfunnsoppdrag. Vi ynskjer difor at alle kvalifiserte kandidatar søker jobb hos oss uavhengig av redusert funksjonsevne, innvandrarbakgrunn, hull i CV-en eller av ulike årsaker ikkje kan dokumentera ein samanhengande yrkeskarriere.
For at du skal bli vurdert som søkar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylle visse krav. Du kan lesa meir om dette på http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Regelverket stiller krav til både verksemd og søkarar når det gjeld «positiv særbehandling ved jobbsøk i Staten».
 
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
12
Sted
5780 Kinsarvik
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon, Kundeservice, Konsulent
FINN-kode
295174525
Sist endret
28. mars 2023 08:20