Inaktiv

Lærling i helsefag 2023-2025

Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Stillingstittel
Lærling i helsefag 2023-2025
Frist
26.03.2023
Ansettelsesform
Lærling

Beskrivelse

Odda sjukehus: Lærling i helsearbeiderfaget 2023-2025

Helse Fonna HF


Går du på vg2 Helsearbeiderfag og ønskjer ei spennande læretid? I Helse Fonna kan du få jobbe i eit spennande og aktivt læringsmiljø. Du vil bli ivaretatt av vår koordinator og våre lokale instruktørar sørgjer for at du får tett og individuell oppfølgjing. 


Som lærling skal du arbeide ved kirurgiske eller medisinske sengepostar i vår verksemd ved Odda sjukehus.


Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

Arbeidsoppgåver


 • Grunnleggjande sjukepleie
 • Pasientoppfylgjing og observasjon
 • Yte god omsorg for pasient og pårørande

Kvalifikasjonar


 • Bestått alle eksamenar vg1 Helse-og oppvekstfag, samt vg2 Helsearbeiderfaget
 • Personlege eigenskapar (referansar blir etterspurt)
 • Kunne bruke PC og aktuelle IT-program som arbeidsverktøy
 • God orden og adferd
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgerar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad. 

Personlege eigenskapar


 • Motivasjon for å vere lærling
 • Kommunisere og samarbeide godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Pliktoppfyllande og initiativrik, har høg arbeidsmoral
 • Må trivast i eit aktivt arbeidsmiljø
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • God fagleg vurderingsevne, arbeidar målretta og strukturert
 • Behandle pasientar profesjonelt og empatisk, er imøtekommande og viser respekt.
 • Personleg eigna for jobben

Vi tilbyr


 • Du får løn etter tariff for lærlingar
 • Vi kan tilby eit spennande arbeidsmiljø med god oppfølgjing og rettleiing etter opplæringsplanen
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

For mer informasjon og å søke på stillingen. Klikk på "Søk på stilling" knappen på denne siden.

Sektor
Offentlig
Sted
5750 Odda
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
295149202
Sist endret
17. mars 2023 07:20