Inaktiv

Vil du ha ansvar for produksjon, kostnader og kvalitet i en logsitikkavdeling, der du også driver aktivt og forebygge...

Arbeidsgiver
Hydro
Stillingstittel
Områdeleder Logistikk
Frist
09.04.2023

Beskrivelse

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe.

Hydro Årdal ligger i Årdal Kommune, innerst i Sognefjorden. Her ligger inngangsporten til Vest-Jotunheimen, med tilgang til ville og vakre Utladalen og stortoppene i Hurrungane. Hydro Årdal har omkring 640 ansatte, og består av karbonfabrikk, elektrolyseanlegg og støperi. I tillegg har Hydro senter for teknologiutvikling innen anodeproduksjon og elektrolyse lokalisert i Årdal.

Enheten Karbon produserer årlig omkring 200.000 tonn anoder til alumiminiumsproduksjon i Øvre Årdal og andre aluminiumsverk i Norge. Avdelingen Logsitikk inngår også i Enheten Karbon. Avdelingen Logsitkk består av 30 medarbeidere, og håndterer lasting og lossing av råvarer og ferdigprodukt over kai, samt all interntransport av råstoff og ferdigvarer mellom Årdalstangen og Øvre Årdal. Vi søker nå ny områdeleder til Logsitikk.


 
Ansvarsområde
Som Områdeleder Logistikk har du personalansvar samt ansvar for HMS, produksjon, kostnader og kvalitet i avdelingen. Områdeleder har også ansvar for ISPS (International Ship and Port Facility Security) og sikringsplan for Hydro Årdal havneterminal. Som medlem av enhetens ledergruppe har Områdeleder også medansvar for verkets totale resultat.


 
Dette innebærer blant annet:


 • Aktivt og forebyggende HMS-arbeid
 • Nær oppfølging av de ansatte i teamet
 • Sikre registrering og oppfølging av bemanning, sykefravær og hendelser
 • Daglig oppfølging av drift i samarbeid med Fagledere
 • Utarbeide og følge opp måltall for området og skift
 • Delta i enhetens strategiarbeid og videreutvikle organisasjonen
 • Bidra i investeringsbeslutninger samt oppfølging av kostnader
 • Være pådriver i arbeidet for å styrke forbedringsarbeid

 
Kvalifikasjoner


 • Teknisk utdannelse er ønskelig, men lang relevant erfaring og personlige egenskaper kan kompensere for formell utdannelse
 • Evne til å engasjere sine medarbeidere innen HMS-arbeidet, samt følge opp og ivareta sikkerhet og opplæring
 • Drifts- og ledererfaring er ønskelig
 • Evne til å se nye muligheter innen digitalisering og utvikling av området og organisasjonen
 • Evne, lojalitet og holdninger til å utføre jobben i henhold til Hydro sine verdier
 • Evne og vilje til fornying og kontinuerlig forbedring

 
Stillingen krever en leder som er strukturert, selvstendig og kan stå frem som synlig og tydelig. Videre må du legge til rette for godt samspill mellom drift og vedlikehold.


Annen informasjon
Stillingen rapporterer til enhetsleder Karbon. Som Områdeleder inngår du i det tverrfaglige lederteamet ved Karbon, og har gode muligheter for utvikling.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.


 
Søknadsfrist: 09.04.2023

Sektor
Privat
Sted
6884 Øvre Årdal
Stillingsfunksjon
Ledelse, Logistikk og lager, Produksjon
FINN-kode
295145770
Sist endret
17. mars 2023 06:35