Inaktiv

Vi søker

Arbeidsgiver
Sortland kommune Avdeling for psykisk helse og rus
Stillingstittel
Psykologspesialist/Psykolog 100 % fast stilling
Frist
23.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen:

Sortland kommune søker en psykologspesialist/psykolog til 100 % fast stilling til et spennende og voksende fagmiljø for psykisk helse for brukere over 16 år. Stillingen er organisert hos Sortlandshjelpa.

 I dag er det offisiell åpning av Sortlandshjelpa - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Arbeidsoppgaver vil blant annet være knyttet til opprettelse av Rask Psykisk Helsehjelp, og stillingen vil i stor grad være knyttet til klinisk arbeid. Det legges opp til fleksibilitet i oppgavene utover dette, da psykologen også kan være med på å utforme videre primærforebyggende og helsefremmende tiltak. Oppstart av Rask Psykisk Helsehjelp er fokusområde for 2023. Avdelingen er i gang med endringene med mål om kortere ventetid og lavere terskel for hjelp. 

Sortlandshjelpa er organisert under Helse og omsorg i Sortland kommune, sammen med helsestasjon, skolehelsetjeneste, hjemmetjeneste og omsorgstjenester. Avdelingen tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler, veiledning, gruppetilbud, temakvelder og undervisning. Det er avsatt ca 2,5 årsverk som primært arbeider med fleksibel oppsøkende behandling (FACT) for brukere med omfattende og sammensatte hjelpebehov knyttet til psykisk helse og rus. Avdelingen har godt samarbeid på tvers av ulike tjenester, og er også involvert i systemarbeid og utviklingsarbeid i kommunen. Kommunen har en primært systemrettet psykolog ansatt i 100 % stilling, og det legges opp til tett samarbeid der det er relevant.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte klientrettet behandling og utredning
 • Utvikle og gjennomføre gruppetilbud, undervisning og veiledning til både ansatte og innbyggere/familier

 •  

  Tverrfaglig arbeid internt og eksternt
 • Forebyggende arbeid knyttet til foreldre og barn og unges psykiske helse
 • Veiledning av andre faggrupper
 • Bidra til fagutvikling og utvikling av tjenestetilbudet
 • Planlegge og utforme tilbud om Rask Psykisk Helsehjelp (Temaside om RPH på napha.no)


Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist med relevant spesialisering, eventuelt psykolog

 • Erfaring fra klinisk arbeid med voksne, samtidig som det også er relevant med erfaring fra arbeid med barn, unge og veiledning av foreldre/familier

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

       

Vi ønsker en medarbeider som:

 • Har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og i samarbeid med kollegaer/samarbeidspartnere
 • Har god systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Har gode samarbeidsevner, åpen for refleksjon og kunnskapsdeling
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Er pålitelig og fleksibel

 
Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.


Vi tilbyr:

Å jobbe i Sortlandshjelpa innebærer stor fleksibilitet, et godt fagmiljø og gode muligheter for faglig utvikling. Arbeidsoppgavene spenner vidt og innebærer klinisk arbeid, primært knyttet til Rask Psykisk Helsehjelp, men også noe gruppearbeid, konsultasjoner, veiledning av andre faggrupper og internt i psykisk helse, undervisning, systemisk samarbeid og tjenesteutvikling

Du vil jobbe i et team som er involvert i spennende prosjekter, og som er i stadig utvikling med store mål og vyer for hva vi ønsker å oppnå. Vi har et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og et positivt engasjement.

Gunstig pensjonsordning

Lønn etter gjeldende avtaleverk

 

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Parkveien 2, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog, Helsepersonell, Annet
FINN-kode
294941354
Sist endret
31. mars 2023 12:09