Inaktiv

Vi søker

Arbeidsgiver
Sigerfjord skole
Stillingstittel
Lærere
Frist
02.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Sigerfjord skole har ledig 1x60% fast stilling og 1x100% vikariat som lærer fra 01.08.2023. 

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning for 1.-7. trinn.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Erfaring med alternative læringsarenaer.
 • Har relevant digital kompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søkere med andre fag enn de som fremkommer her er også velkommen til å søke.

 

Fagønsker/-behov

 • Spes.ped
 • Engelsk
 • Begynneropplæring i norsk og matematikk

 

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev.
 • Du har en sterk relasjonskompetanse, og nyttiggjør denne i møter med elever, foreldre og kolleger.
 • Du er en positiv bidragsyter i skolens videre utvikling og skolens gode arbeidsmiljø.
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev.
 • Du har strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering.
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet.

  

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der elevtilpasset opplæring og et godt undervisningssamarbeid vektlegges
 • Godt arbeidsmiljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Mentorordning for nyutdannede
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 

 

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole og barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om "Tuberkulosekontrollprogrammet" på vår hjemmeside.

 

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

 

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut, og at attester og vitnemål legges ved. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

 

Velkommen som søker!

 

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Øvraveien 68, 8406 Sortland
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer
FINN-kode
294941278
Sist endret
15. mars 2023 10:09