Inaktiv

Vi søker

Arbeidsgiver
Sortland kommune Sortland barneskole
Stillingstittel
Assisterende rektor - 2. gangs utlysning
Frist
02.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Sortland barneskole har ledig 100% fast stilling som assisterende

Sortland barneskole er en 1-7 skole med 305 elever og 50 ansatte. I rektors lederteam inngår assisterende rektor, SFO-leder og spesialpedagogisk leder. Skolen har to parallelle klasser på hvert trinn.

Sortland barneskole ligger sentrumsnært, men likevel med kort vei til skog, mark og fjæra. Nærmiljøet brukes mye, og uteskole benyttes aktivt i elevenes læringsprosesser. Sortland barneskole er en samfunnsaktiv skole som fremmer læring og omsorg gjennom samarbeid og medansvar. Skolen satser aktivt på læringsmiljø, hvor fokus på «Gleding» og positiv forsterking er grunnlag for det pedagogiske arbeidet. Sammen jobber skolen målretta for å oppfylle Sortland kommunes visjon for barnehager og skoler:

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse - dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole

Til å lede Sortland barneskole i samarbeid med rektor søker vi nå en tydelig og inkluderende assisterende rektor som skal videreutvikle skolen i tett samarbeid med øvrig ledelse, ansatte, elever og foresatte. Vi søker en skoleleder som har ambisjoner på vegne av elevene og som bidrar til at ansatte ser muligheter og motiveres for utviklingsarbeid til beste for elevenes læring.

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med rektor, lede det pedagogiske utviklingsarbeidet til beste for elevens læring
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Timeplanlegging og bemanningsplanlegging
 • Økonomiarbeid
 • Personellarbeid
 • Innkjøp
 • Administrasjon av digitale plattformer

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet
 • Rektorutdanning eller annen lederutdanning, evt. være villig til å ta slik utdanning
 • Det stilles krav om gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper, etter forskrift til opplæringsloven § 14-6
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi vil legge vekt på:

 • Skoleledererfaring
 • Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid
 • Erfaring fra forbedringer du har bidratt med
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og inkluderende leder med gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er ambisiøs på elevenes vegne
 • Du involverer, engasjerer og inspirerer
 • Du er utviklingsorientert og nysgjerrig
 • Du er strukturert og målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Du byr på egen kompetanse og ser andres faglige potensialer

Vi kan tilby deg

 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • God støtte og oppfølging av nærmeste leder som er rektor ved Sortland barneskole
 • Et raust og inkluderende skolelederkollegium
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole og barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse, i tråd med informasjon om "Tuberkulosekontrollprogrammet" på vår hjemmeside.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber deg fylle ut søknadsteksten, og laste opp attester og vitnemål. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

 

Velkommen som søker!

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Skolegata 7,, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Ledelse, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
294941192
Sist endret
15. mars 2023 10:09