Inaktiv

Me treng deg. Kanskje du treng oss òg?

Arbeidsgiver
Årdal kommune Barnehage
Frist
30.03.2023

Beskrivelse

Me treng gode medarbeidarar i barnehagane i Årdal

Det er ledig både faste stillingar og vikariat som barnehagelærarar, fagarbeidarar og assistentar.

Kvalifikasjonar

Til stilling som barnehagelærar vert det krevd utdanning som barnehagelærar. Det er òg ynskeleg å tilsette fleire med  fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget. 

Du må ha god norsk kunnskap både munnleg og skriftleg. Godkjend politiattest.

Som tilsett i barnehagane hjå oss har du ansvar for:

 • omsorg til kvart einskild born og barnegruppa
 • å delta aktivt i leik og aktivitet saman med borna
 • å halda deg fagleg oppdatert og dele kunnskap med kollega
 • å vera ein god rollemodell og rettleiar
 • å bida til eit godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for borna og kollega
 • å bidra til eit godt foreldresamarbeid

Me ynskjer deg som er:

 • glad i å arbeide med barn
 • god på kommunkasjon og samarbeid
 • målbevisst og strukturert 
 • fagleg engasjert
 • initiativrik
 • motivert til å jobbe i eit miljø med høgt aktivitetsnivå

Som tilsett hjå oss tilbyr me: 

 • meingsfylte arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • trivlege og fagleg dyktige arbeidskollega og gode born
 • barnehage med klare mål for godt arbeids- og fagmiljø
 • løn etter kvalifikasjonar, jfr. tariff
 • god pensjons- og forsikringsordning
 • tilgang til bedriftshytte på Skeikampen
 • god stipendordning for etter- og vidareutdanning
 • tilrettelegging for fagbrev
 • lån og tilskot til kjøp av bustad

 

Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sted
Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen
Stillingsfunksjon
Barnehage
FINN-kode
293368908
Sist endret
02. mars 2023 05:05