Barnehagelærer / Pedagogisk leder med et stort hjerte til det beste for barnet.

Arbeidsgiver: Norlandia Bekkevollen Barnehage
Stillingstittel: Barnehagelærer
Frist: 28.02.2023
Ansettelsesform: Fast

Vi er en spennende og nyskapende barnehageorganisasjon. For å bli best på pedagogisk kvalitet trenger vi dedikerte ansatte som tenker med både hjerte og hodet. Vi legger til rette for involvering og medvirkning og der hver enkelt ansatt skal eie sin egen ide i samarbeid med sine kollegaer. Vi skal bygge og utvikle sterke lag både rundt hvert enkelt barn og gruppe, der kun det beste er godt nok. Bli med på laget og bli en Norlandianer!
Nå søker vi etter en engasjert barnehagelærer/pedagogisk leder med et stort hjerte til det beste for barnet.


Barnehagen vil kun vurdere kvalifiserte søkere med førskole-/barnehagelærerutdannelse


Vi vil også vurdere søknader fra deg som er under utdannelse og ferdig utdannet barnehagelærer vår/sommer 2023.


Ønsker du å utgjøre en forskjell i et barns liv, både her og nå og til barnet er i voksen alder? Vårt ambisiøse mål er at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage basert på kunnskap og innovasjon. Nøkkelen til høykvalitetsbarnehagen er kompetente ansatte som er omsorgsfulle, utviklingsorienterte, deler kunnskap og er stolte av eget arbeid med kollegaer, samt arbeidsplassen sin.


Norlandia Bekkevollen barnehage er en 5- avdelings barnehage ligger sentralt i Buskerudveien like ved Berskaug idrettsplass. Barna tas godt vare på av engasjerte, trygge og lekne ansatte med et stort hjerte til det beste for barnet.


Nå har du en unik mulighet til å jobbe som pedagog i Norlandia Bekkevollen barnehage


Vi tilbyr:


• Sterkt fagmiljø i stadig utvikling

• CLASS som pedagogisk observasjonsverktøy

• Norlandia Kompetanse (som sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse)

• Handlingsrom innenfor fastsatte rammer

• Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling

• Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger


Vi søker deg som:


• Har barnehagelærerutdanning

• Bidrar til et positivt klima

• Er sensitiv og leken overfor barna

• Kan sikre barna et rikt leke- og læringsmiljø

• Kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold

• Bidrar til en mestringskultur med ansvar for at personalet på avdelingen fungerer som et team

• Bidrar til å sikre godt samarbeid barnehage -- hjem og med øvrige eksterne

• Viser engasjement og er villig til å tilegne deg ny kunnskap og anvende den i praksis

• Har evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet

• Er profesjonell og proaktiv med gjennomføringsevne

• Kan håndtere flere oppgaver samtidig

• Har gode samarbeidsegenskaper

• Har gode språkkunnskaper både skriftlig og muntlig

Sektor: Privat
Sted: Buskerudveien 172, 3027 Drammen
FINN-kode: 289014027
Sist endret: 26. jan. 2023 08:00