Pedagogisk leder

Arbeidsgiver: Bergtorasvei barnehage, Kristiansand kommune
Stillingstittel: Pedagogisk leder
Frist: 13.02.2023
Ansettelsesform: Fast

Bergtorasvei barnehage har ledig fast100% stilling som pedagogisk leder. Barnehagen ligger fint til på Gimlekollen, med turområdet Jegersberg som nærmeste nabo.

Vi er en 4 avdelings barnehage, med fellesareal hvor barn og personalet møtes på tvers av gruppene.

Ansatte i Bergtorasvei barnehage er opptatt av at barn og voksne skal oppleve trygghet, og vi arbeider aktivt med å skape gode relasjoner og knytte verdifulle vennskap. Vårt utviklingsarbeid handler om medvirkning. Barns rett til medvirkning er nedfelt i FN`s barnekonvensjon, i Barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Hensikten er at vi ønsker at alle ansatte skal ta barnas følelsesmessige uttrykk på alvor og vise respekt for barnas intensjoner og opplevelsesverden.

Bergtorasvei barnehage har Grønt Flagg. Det innebærer at vi har fokus på bærekraft og miljø.

Vi har et stabilt personale med god faglig kompetanse.

Hvis du har et stort engasjement for å være med på å skape den beste barnehagen, og gi barn en god start i livet, da ønsker vi at du skal søke!

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremvises. Kun elektronisk og oppdatert CV og søknad vil bli vurdert.Arbeidsoppgaver

 • Lede det pedagogiske arbeidet i tråd med faglig skjønn, aktuelt lovverk og Kristiansand kommunes Rammeverk for kvalitet og mestring.
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i nært samarbeid med øvrige ansatte og barn på avdelingen.
 • Arbeide for stadig utvikling av et inkluderende læringsmiljø tilpasset det enkelte barn og de barnegruppene som til enhver tid er i barnehagen.
 • Bidra i arbeid med å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon.
 • Legge til rette for et godt foreldresamarbeid.
 • Være en tydelig og inkluderende leder for ditt team.
 • Bidra med pedagogisk refleksjon og veiledning.
 • Samarbeide med enhetsleder, pedagoger, fagarbeidere og assistenter, for å skape en tydelig retning.
 • Holde deg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer.
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig.
 • Gode IKT egenskaper. Kan bruke IKT i pedagogisk arbeid.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Må kunne følge alle aktiviteter i barnehagen, både fysisk og psykisk.

Personlige egenskaper

 • Du kan organisere og lede en avdeling.
 • Du kan skape gode relasjoner og innehar gode samarbeidsevner.
 • Du har evne til å se barnets perspektiv.
 • Du legger til rette for og deltar i barns lek og utvikling.
 • Du setter barns medvirkning i fokus.
 • Du har høye faglige kvalifikasjoner og et ønske om å utvikle deg selv og din rolle.
 • Du har høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.
 • Du er positiv, løsningsorientert, strukturert og fleksibel.
 • Du bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet og bygger god kultur i organisasjonen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fokus på faglig utvikling og kompetanseheving i en lærende organisasjon i endring og utvikling.
 • Et positivt og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Kommunal pensjons- og forsikringsavtale.

Kontaktinformasjon

Anne Gro Kvernes, Enhetsleder, 93041209

Arbeidssted

Bergtoras vei 62

4633 Kristiansand

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kristiansand kommuneReferansenr.: 4610930485

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 13.02.2023


Sektor: Offentlig
Sted: Bergtoras vei 62, 4633 Kristiansand S
FINN-kode: 288964270
Sist endret: 25. jan. 2023 08:00