Pedagogiske ledere til småbarnsavdeling fra august 2023

Arbeidsgiver: Diakonhjemmet Barnehage Steinerud
Stillingstittel: Pedagogisk leder (barnehage/førskole)
Frist: 15.02.2023
Ansettelsesform: Fast

Er du en barnehagelærer som er interessert i hvordan et nært samarbeid med foresatte kan utgjøre en forskjell i barnas liv? Som er opptatt av omsorgen for hele familien?


Steinerud barnehage søker barnehagelærere i 100% faste stillinger på avdeling 0-3 år fra 01.08.23.


Barnehagen har to småbarnsavdelinger, en med 13 barn og en med 9 barn. Barnehagen har totalt 55 barn, fordelt på fire avdelinger.


Vår barnehage satser på foreldrestøtte og jobber med å sertifisere våre barnehagelærere i foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Den beste måten vi kan bygge god psykisk helse hos barna på er å veilede foreldrene.


Vi er praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen på Oslomet og lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Steinerud barnehage er en av Diakonhjemmets to barnehager. Barnehagene samarbeider tett og har et sterkt fagmiljø.


I en gammel villahage ved barnehagen har vi kjøkkenhage med plantekasser og frukttrær. Vi jobber også for å skape møteplasser mellom barn og eldre og samarbeider da med Omsorg+ og sykehjem.


Vi kan tilby


· opplæring i bruk av foreldreveiledningsprogrammet ICDP


· mulighet til å være praksislærer for barnehagelærerstudenter


· spennende utearealer og nærmiljø med rom for naturopplevelser og lek


· kort vei til kollektivtrafikk med muligheter for utflukter i skog og parker


· variert sammensatt personalgruppe


· god tilgang på vikarer ved behov


· egen kjøkkenassistent som lager varm lunsj til barna


· prioriterte barnehageplasser for ansatte


Ved ansettelse må politiattest fremlegges.


Vi søker personer med


· barnehagelærerutdanning


· god faglig innsikt og interesse for egen fagutvikling


· vilje til et kritisk blikk på egen og barnehagens praksis gjennom veiledning og refleksjon


· en aktiv tilnærmelse til barns lek


· en lyttende og anerkjennende tilstedeværelse


· interesse for småbarnspedagogikk


· løsningsorientering


· evne til samarbeid og fleksibilitet


· gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner


· gode norskkunnskaper, tilsvarende B2


Ønsker du å jobbe et sted hvor du har mulighet til å utvikle din faglighet og din egen arbeidsplass? Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om stillingen og for å høre mer om oss.

Sektor: Privat
Antall stillinger: 2
Sted: Hartvig Halvorsensvei 7, 0370 Oslo
FINN-kode: 288913551
Sist endret: 25. jan. 2023 08:00
,
,
,