Inaktiv

Barne- og ungdomsarbeider ved Bagn skole

Arbeidsgiver
Sør-Aurdal kommune
Stillingstittel
Barne- og ungdomsarbeider
Frist
06.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Bagn skule og sfo er en fulldelt barneskole for 1. – 7. trinn med sfo for elever i 1. - 4. trinn. Vi har omtrent 140 elever og et velkvalifisert personale som er
organisert i småskoleteam for 1. – 4. trinn og storskoleteam for 5. – 7. trinn.
I tillegg er det team for hvert trinn.

Bagn skule har lange og gode tradisjoner. Skolen ble bygd i 1958 og er påbygd og restaurert i 2010 og 2021. Sør-Aurdalshallen, som ligger like inntil skolen, ble ferdigstilt som flerbrukshall i 2020. Der har skolen to klasserom, musikkavdeling, skolekjøkken, svømmebasseng og tilgang til en flott
idrettshall.

Alle klasserom har interaktive tavler, og alle elevene har datamaskin som deilåner fra skolen. Hovedmålet ved skolen er bokmål. Bagn skule skal være en trygg og aktiv
læringsarena som gir fagleg, personleg og sosial utvikling for alle. Vi ønsker en helhetlig, god og trygg skole og SFO for alle barn og foreldre i Sør-Aurdal kommune.

F.o.m. 01.03. t.o.m. 31.12.23, med mulighet for forlengelse, har vi ledig vikariat i 70% stilling som barne- og ungdomsarbeider.Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
 • Sørge for at barna opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser
 • Skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring 
 • Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning
 • Barne- og ungdomsarbeid hjelper lærere og annet personell ved skolene, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men søkere med annen bakgrunn vil også bli vurdert
 • Vi søker etter deg som er god til å 
  • planlegge, lede, gjennomføre og evaluere pedagogiske aktiviteter for barn og unge, ut fra deres alderstypiske trekk og etter deres behov
  • bruke observasjon som redskap i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet
  • legge til rette for lek ut fra den betydning lek har for barns læring, utvikling og sosialisering, og med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå
  • anvende forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeidet
  • kommunisere med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulike livssyn og ulik sosial status
  • være seg bevisst sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske
  • samarbeide med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • bidra til brukermedvirkning, forebyggende helsearbeid, fysisk aktivitet og sunt kosthold
  • sette grenser, løse konflikter og være en tydelig voksenmodell
  • arbeide etter prinsipper for helse, miljø, og sikkerhet og ta ansvar for egen helse
  • veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha god relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst, og ha god fysisk og psykisk helse. 

Vi tilbyr

 • En trivelig og fulldelt barneskole med 140 elever
 • Skolefritidsordning (sfo) med 25-30 barn
 • Et kollegium med dyktige og erfarne ansatte
 • Et arbeidssted der barn tilegner seg kunnskaper og ferdigheter
 • En arbeidsplass som er underlagt ulike lover, forskrifter, kulturelle tradisjoner og verdier
 • Tilsetting i hht det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk

Kontaktinformasjon

Bjørg Strandbråten, Rektor, 90653595, bjorg.strandbraten@sor-aurdal.kommune.no

Arbeidssted

Dalagata 17

2930 Bagn

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Aurdal kommuneReferansenr.: 4609336075

Stillingsprosent: 70%

Vikariat

Søknadsfrist: 06.02.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Dalagata 17, 2930 Bagn
FINN-kode
288891484
Sist endret
24. jan. 2023 02:00