Lærling i ernæringskokkfaget

Arbeidsgiver: Ålesund kommune
Stillingstittel: Lærling i ernæringskokkfaget
Frist: 01.03.2023
Ansettelsesform: Lærling

Ålesund kommune har ledige stillingar som lærling i ernæringskokkfaget.
Det er ikkje avgjort kor læreplassane blir enno, men søkarar kan gjerne skrive i søknaden kor dei primært ønsker
læreplass. Læreplassane er ved institusjonskjøkken der ein arbeidar i turnus.
Ålesund kommune har 7 kjøkken spreidd i heile kommunen, Sandøy, Eidet, Skodje, Ørskog og Ålesund, og ein lærling hos oss vil kunne rullere mellom både kok-server og kok-kjøl kjøkken , og om det er geografiske ynskje kan vi legge til rette for det. 

I søknaden ber vi deg gi opp følgjande informasjon:

 • Referanse frå lærar vg2 kontaktinfo til lærar.
 • Kopi av karakterprotokoll frå vg1
 • Kopi av karakterprotokoll frå 1. termin – vg2


Arbeidsoppgåver

Ernæringskokkfaget omfattar produksjon av dagleg kosthald for mange menneske i tråd med myndigheitene sine råd om kosthald og regelverk. Faget handlar om tillaging av ernæringsriktig mat og spesialkost, om produksjon av helsefremjande og trygge måltid som bidreg til matomsorg og matopplevingar ved ulike institusjonar

Sentrale arbeidsoppgåver er:

 • behandling av råvarer
 • kostplanlegging og samansetning av ulike diettar
 • produksjon og distribusjon av alle måltid i heildøgns kosthaldet
 • produsere trygg mat og følgje kvalitetssystem
 • mengde-, pris og næringsberekning av oppskrifter
 • menyplanlegging for lengre periodar med omsyn til variasjon, råvaretilgang og mattradisjonane til
  brukarane, og varebestilling
 • bruk og enkelt vedlikehald av maskiner og anna utstyr
 • dokumentere opplæringa i olkweb

Kvalifikasjonar

 • Bestått VG1 i restaurant og matfag og VG2 i kokk- og servitørfag.
 • Løyve til å bu og arbeida i Noreg

Personlege eigenskapar

 • Fleksibel, kreativ og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Jobbe målretta og resultatorientert
 • Lærevillig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Lærekontrakt og arbeidsavtale i tråd med Opplæringslov og Arbeidsmiljølov
 • Opplæring og faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø
 • Lønn i tråd med hovudtariffavtale. Ein lærling har ei fagarbeidarlønn fordelt på 2 år
 • Varierte arbeidsoppgåver i tråd med gjeldande læreplan og arbeidsinstruks
 • Fagleg rettleiing av godkjende faglege leiarar og erfarne instruktørar
 • Oppfølging, kurs og samlingar gjennom opplæringskontora

Kontaktinformasjon

Martine Eksund, Dagleg leiar SKO, 70 16 41 92

Arbeidsstad

Keiser Wilhelms gate 11

6002 Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Kommunalområde OrganisasjonReferansenr.: 4604819744

Stillingsprosent: 100%

Lærling

Søknadsfrist: 01.03.2023


Sektor: Offentlig
Sted: Keiser Wilhelms gate 11, 6002 Ålesund
FINN-kode: 288891480
Sist endret: 24. jan. 2023 02:00