Vikariat, 100 % stilling fra d.d. - 31.07.23 (mulighet for forlengelse)

Arbeidsgiver: Tønsberg kommune Aulerød Barnehage
Stillingstittel: Barne- og ungdomsarbeider
Frist: 05.02.2023
Ansettelsesform: Vikariat

Vi søker deg som kan tegnspråk. Gjerne deg med tegnspråk som førstespråk og som er barne- og ungdomsarbeider, eller har annen relevant erfaring knyttet til arbeid med barn med nedsatt hørsel og barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Aulerød barnehage er en tilrettelagt barnehage for hørselshemmede barn i Vestfold fylke, og en kommunal barnehage i Tønsberg kommune. Vi holder til på Sem, utenfor Tønsberg.

Barnehagen har en barnegruppe bestående av både hørende og hørselshemmede barn. Vi er en liten barnehage godkjent for 18 plasser. Vi har forsterket bemanning og et forsterket spesialpedagogisk miljø med fokus på språkstimulering. Barnehagen har et tospråklig miljø der personalet bruker tale kombinert med norsk med tegnstøtte (NMT) eller tegnspråk.

Krav til stillingen:

 • Tegnspråkkompetanse og/eller NMT-kompetanse
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Andre fagbrev og fagutdanninger som kan være aktuelt ut fra barnehagens behov
 • Gyldig politiattest

 Hovedarbeidsoppgaver:

 • Gi barna et tospråklig barnehagetilbud hver dag
 • Ta del i det pedagogiske opplegget og være en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner for pedagogisk leder og kollegaer
 • Være et aktivt og positivt forbilde for våre barn – ha barnet i fokus
 • I det daglige vil din oppgave være å støtte barna i lek og aktivitet og ta del i daglige rutiner
 • Synliggjøre fagkompetansen og bidra med faglig utvikling

 Ønskelige kvalifikasjonskrav:

 • Relevant erfaring 
 • Faglig engasjert og opptatt av å bidra til et tospråklig miljø

 Personlige egenskaper:

 • Like å leke og være i aktivitet sammen med barn
 • Være en tydelig og trygg omsorgsperson
 • Utøve et godt medarbeiderskap
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Like å jobbe i team
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende arbeidsplass
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lover, reglement og avtaler.

Ansettelsesprosessen vil starte så fort som mulig etter søknadsfristen har gått ut.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor: Offentlig
Sted: Halfdan Wilhelmsens Alle 1c, 3110 Tønsberg
FINN-kode: 288891435
Sist endret: 24. jan. 2023 02:00