Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget

Arbeidsgiver: Ålesund kommune
Stillingstittel: Lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget
Frist: 01.03.2023
Ansettelsesform: Lærling

Ålesund kommune har ledige stillingar som lærling i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Det er ikkje avgjort kor læreplassane blir enno, men søkarar kan gjerne skrive i søknaden kor dei primært ønsker læreplass. Læreplassane er i t.d. barnehagar, skule og SFO. 

Det er fleire ledige læreplassar.


I søknaden ber vi deg gi opp følgjande informasjon:

 • Referanse frå lærar vg2 + kontaktinfo til lærer.
 • Kopi av karakterprotokoll frå vg1
 • Kopi av karakterprotokoll frå 1. termin – vg2


   Arbeidsoppgåver

   Barne- og ungdomsarbeidaren legg til rette og vel formålstenlege pedagogiske metodar i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år

   Sentrale arbeidsområde er:

   • planlegging, leiing, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktivitetar for barn og unge 
   • legge til rette for leik og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den einskilde sitt funksjonsnivå og livssituasjon
   • bruk av forming, song, leik, musikk, litteratur og drama i det daglege arbeidet
   • kommunikasjon med menneske med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
   • samarbeid med barn og unge, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
   • grensesetting, konfliktløysing og å vere ein tydeleg vaksen
   • dokumentere opplæringa i olkweb

   Kvalifikasjonar

   • Fullført og bestått vg1 Helse- og oppvekstfag
   • Fullført og bestått vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
   • Legge fram politiattest ved tilsetjing.
   • Løyve til å bu og arbeida i Noreg.

   Personlege eigenskapar

   • Interessert i å jobbe med barn og unge
   • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
   • Positiv, engasjert og omsorgsfull
   • Lærevillig og initiativrik
   • Fleksibel, ansvarsbevisst og sjølvstendig
   • Personleg egnaheit vil bli vektlagt

   Vi tilbyr

   • Lærekontrakt og arbeidsavtale i tråd med Opplæringslov og Arbeidsmiljølov
   • Opplæring og faglege utfordringar i eit positivt arbeidsmiljø
   • Lønn i tråd med hovudtariffavtale. Ein lærling har ei fagarbeidarlønn fordelt på 2 år
   • Varierte arbeidsoppgåver i tråd med gjeldande læreplan og arbeidsinstruks
   • Fagleg rettleiing av godkjende faglege leiarar og erfarne instruktørar
   • Oppfølging, kurs og samlingar gjennom opplæringskontora

   Kontaktinformasjon

   Martine Eksund, Dagleg leiar - SKO, 70 16 41 92

   Marit Håhjem Volstad, Dagleg leiar - NÅOpp, 907 97 267

   Arbeidsstad

   Keiser Wilhelms gate 11

   6002 Ålesund

   Nøkkelinformasjon:

   Arbeidsgivar: Kommunalområde Organisasjon   Referansenr.: 4602598171

   Stillingsprosent: 100%

   Lærling

   Søknadsfrist: 01.03.2023


   Sektor: Offentlig
   Antall stillinger: 14
   Sted: Keiser Wilhelms gate 11, 6002 Ålesund
   FINN-kode: 288891428
   Sist endret: 24. jan. 2023 02:00