Pedagogisk leder Refstad barnehage

Arbeidsgiver: Refstad barnehage, Bydel Bjerke
Stillingstittel: Pedagogisk leder
Frist: 07.02.2023
Ansettelsesform: Fast

“BJERKEBARNEHAGEN -MESTRING GJENNOM TIDLIG INNSATS” 

Vi søker deg som er faglig oppdatert og engasjert, som ønsker å bidra til at barna utvikler seg i et trygt og positivt oppvekstmiljø. Det er viktig at du anser lek og samspill som utgangspunkt for barns trivsel, utvikling og læring. Vi ser etter en som er opptatt av å være barnas trygge havn og å gi alle barn like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Du må like å være i utvikling, søke ny kunnskap og være aktivt deltakende i barnehagens faglige arbeid og utvikling. 

Hovedsatsning for 2023 er språk, livsmestring og helse. Vi anser lek og samspill som utgangspunkt for utvikling og læring, og vi jobber aktivt med barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Vi benytter bøker og aktiviteter for å styrke og utvide barnas ordforråd og jobber aktivt med utvikling og bevisstgjøring av personalets samspill og arbeid med barn og barnegrupper. Vi har de siste årene vært med i et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med UiO og naturfagssenteret som heter “Språksterk”. Prosjektet er nå i siste fase og vi skal starte implementeringen i egen barnehage og/eller bydel.

Refstad barnehage er en mellomstor barnehage med 95 barn fordelt på seks avdelinger. 
Personalgruppen er variert og vi har ansatte i ulik alder, med ulik bakgrunn og med ulik fartstid i barnehagen. Vi er en barnehage som er opptatt av at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Barna settes i sentrum, og vi er opptatt av å være i utvikling og søke kunnskap for å gi barna et barnehagetilbud av god kvalitet. Vi har en dyktig, reflektert og faglig interessert ledergruppe.

Vi er en praksisbarnehage og tar blant annet i mot barnehagelærerstudenter fra OsloMetArbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av avdelingens pedagogiske arbeid, og at dette er i henhold til gjeldende lover og styringsdokumenter.
 • Ansvar for den helhetlige omsorgen for det enkelte barn
 • Ansvar for utvikling av det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen
 • Opparbeide og ivareta et godt samarbeid med barnas foresatte
 • Ansvar for å sikre barn og foresattes rett til medvirkning
 • Ansvar for at avdelingspersonalet fungerer som et team der personalets kompetanse og ressurser kommer barnehagen best mulig til gode
 • Medansvar for barnehagens samarbeid med andre tjenester
 • Gjennomføre veiledning og jobbsamtaler med avdelingspersonalet
 • Delta på møter og kurs om arbeidsgiver pålegger, delta i endrings- og utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert
 • Medansvar for barnehagens helhetlige drift og at barnehagen/avdelingen driftes i henhold til gjeldende rutiner, retningslinjer og lovverk

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning med videreutdanning innen barnehagepedagogikk. For søkere med relevant utdanning fra andre land enn Norge kreves det godkjenning av utdanningen fra Utdanningsdirektoratet. 
 • Søkere må beherske god norsk, skriftlig og muntlig. Søker med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må vedlegge dokumentasjon på at de oppfyller kravet om norskferdigheter i henhold til barnehageloven §18b.
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Relevant dokumentasjon legges som vedlegg til søknaden
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Engasjement, sensitivitet og nærvær i samhandling med barna
 • Evne til å inspirere, motivere og engasjere medarbeidere
 • Evne til å planlegge, strukturere og organisere arbeidet
 • Mestre å jobbe både individ og grupperettet
 • Evne til å ta initiativ, samarbeide og arbeide selvstendig
 • God faglig kompetanse og ha interesse for faglig utviklingsarbeid
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne lytte, ta andres perspektiver og ta reflekterte beslutninger
 • Mestre å stå i og å løse utfordringer
 • Være fleksibel i arbeidet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske relevant dataverktøy

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter
5 planleggingsdager i året
Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger
Lønnsplassering i lønnstrinn 31 til 44 (508 900 kr - 634 400 kr) ,- pr år i 100 % stilling i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. 

Kontaktinformasjon

Trine-Lise Teppen, Styrer, 94843291

Line Thomassen, Pedagogisk leder/styrers stedfortreder, 94814264

Arbeidssted

Ribstonveien 35

0585 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bydel Bjerke

Referansenr.:4610559723
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2023
Søknadsfrist: 07.02.2023

Sektor: Offentlig
Sted: Ribstonveien 35, 0585 Oslo
FINN-kode: 288891427
Sist endret: 24. jan. 2023 02:00