Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Arbeidsgiver: Tenesteområde barn og unge, Klepp kommune
Stillingstittel: Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget
Frist: 01.03.2023
Ansettelsesform: Lærling

Klepp kommune søker faglig dyktige og godt motiverte lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir en ansatt på arbeidsplassen, og har de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. 

Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurderinger underveis i læretiden. Etter endt opplæring går du opp til fagprøve.

Oppstart er august 2023. Læretiden er 2 år.

Vi har lærlingetreff og lærlingskole.Arbeidsoppgåver

 • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaulering av pedagogiske aktiviteter
 • tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
 • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeidet
 • kommunikasjon og samarbeid med barn og unge, kolleger, foresatte og andre samarbeidsparter
 • grensesetting, konfliktløsning og å være en tydelig voksenmodell

Kvalifikasjonar

 • Bestått VG1 i helse- og sosialfag og VG2 i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • Norskkunnskap skriftlig og muntlig tilsvarende nivå B2

De som får tilbud om stilling må framlegge politiattest, jf barnehagelova §30

Personlege eigenskapar

 • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
 • å gi og ta imot veiledning
 • bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og ditt fag

Vi tilbyr

 • faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen

Ansettelse på vilkår og avtaler som gjelder innen skole og barnehagefeltet. Det blir krevd gyldig politiattest for alle som skal arbeide innenfor skole og barnehage. 

Kontaktinformasjon

Jette Frafjord Østrått, rådgiver, 90523005

Arbeidsstad

Solavegen 1

4352 Kleppe

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Klepp kommuneReferansenr.: 4611087544

Stillingsprosent: 100%

Lærling

Søknadsfrist: 01.03.2023


Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 6
Sted: Solavegen 1, 4352 Kleppe
FINN-kode: 288891425
Sist endret: 24. jan. 2023 02:00