Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Arbeidsgiver: Nes Kirkelige Fellesråd
Stillingstittel: Lærling barne- og ungdomsarbeider
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Lærling

Den norske kirke har tildelt tilskuddsmidler til lærlingplasser, og fra høsten 2023 vil kirken i Nes tilby én lærlingplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget.


Er du den vi leter etter?


Du vil få kontorplass midt i Årnes sentrum sammen med kirkevergen, driftsleder, kommunikasjonsrådgiver, konsulent, fire prester, diakon, fire kirkemusikere, gravplassarbeidere, menighetspedagog og trosopplæringsleder. I tillegg vil du jobbe tett med kirkens frivillige og samarbeidspartnere i kommunen.


Vi har et godt arbeidsmiljø med god variasjon i alder, arbeidsoppgaver og bakgrunn. Sammen ønsker vi å jobbe for vår visjon "Mer himmel på jord" og å være en synlig aktør i lokalsamfunnet vårt.


Arbeidet foregår i hovedsak på dagtid, men også arbeid på ettermiddag/kveld og helg må påberegnes. Har du hobbyer du kan bruke inn i arbeidet er det en stor fordel! Vi kan i stor grad tilpasse aktiviteter utfra hva du ønsker å bidra med.


Trosopplæringslederen har den koordinerende og faglige lederrollen i trosopplæringen i Nes kirkelige fellesråd, og vil være lærlingens veileder. Sammen vil dere jobbe med kirkens trosopplæringstiltak. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0--18 år, uavhengig av funksjonsevne.


ARBEIDSOPPGAVER:


 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter for barn og unge
 • Delta i breddetiltak som Lysvåken, Tårnagentene, bokutdelinger i gudstjenester og lignende.
 • Delta i kirkens juniorklubb og ungdomsarbeid
 • Delta i kirkens konfirmantarbeid
 • Planlegging og gjennomføring av sommerskole
 • Andre aktiviteter kan også bli aktuelt; som babysang, kor, turgruppe eller lignende
 • Møtevirksomhet og planarbeid i samarbeid med øvrige kolleger

KVALIFIKASJONER:


 • Som hovedregel bestått eksamen fra Vg 1 og Vg 2 innen aktuelt fagområde
 • Behersker norsk, både muntlig og skriftlig
 • Hobbyer som kan brukes inn i arbeidet er en fordel; som musikk, idrett eller lignende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må trives i et aktivt arbeidsmiljø
 • Digital / teknisk kompetanse er en fordel
 • Krav om medlemsskap i Den norske kirke

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt


Politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd. må fremlegges før oppstart.


Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!


Ingrid Marie Auke ( Kirkeverge) 46652646/ingridauke@kirkenines.no


Thomas Høgda (Trosopplæringsleder) 46674086/ thomas@kirkenines.no

Sted: Rådhusgata 9b, 2150 Årnes
FINN-kode: 288883334
Sist endret: 26. jan. 2023 09:00