Inaktiv

Barne- og ungdomsarbeider

Arbeidsgiver: Høyenhall Aktivitetsskole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Stillingstittel: Barne- og ungdomsarbeider
Frist: 07.02.2023
Ansettelsesform: Fast
ENGASJERT MEDARBEIDER SØKES TIL AKS HØYENHALL
Høyenhall skole er en 1-10 skole med ca 600 elever og 75 ansatte. Skolen ligger sentralt til i Østensjø bydel, nær Manglerud t-banestasjon.

Våre elever er engasjerte, idrettsglade og kreative. Vi har dyktige lærere som legger til rette for at den enkelte elev skal oppleve mestring på sitt nivå. Våre ansatte ved skolen og aktivitetsskolen er opptatt av å ha gode relasjoner til elevene, og jobber målrettet for at alle skal ha et godt og trygt læringsmiljø.
Vi arbeider systematisk med vurdering for læring, deling av god praksis og elevenes sosiale kompetanse. Satsing på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT gjennomsyrer elevenes skolehverdag. Skolen har et innholdsrikt bibliotek, en flott aula og en stor idrettshall. Uteområdene våre innbyr til lek og læringsaktiviteter. Skolegården er også arena for den årlige Høyenhallstafetten som er en viktig tradisjon for skolen og nærmiljøet.

Aktivitetsskolen Høyenhall er en del av Høyenhall skole. Vi har ca. 180 elever fordelt på tre baser, og søker nå en engasjert barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere læringsstøttede aktiviteter innenfor rammeplanens tema og ditt fag- og interessefelt, i samarbeid med øvrig personale
 • Følge daglige regler og rutiner for ansatte på AKS, samt følge de retningslinjene som til enhver tid gjelder
 • Planlegge og delta i daglige aktiviteter med elevene og støtte opp elevenes faglige og sosiale læring
 • Gi elevene daglige mestringsopplevelser
 • Bidra til trivsel og trygghet for elevene og kollegaene dine
 • Støtte og veilede elevene sosialt og i lek og aktiviteter
 • Bidra til orden, gode rutiner og et godt arbeidsmiljø 

Kvalifikasjoner

 • Du er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har  arbeidserfaring fra skole, AKS og/eller barnehage
 • Du snakker flytende norsk og er god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • Du må ha vilje og engasjement til å lede aktiviteter innenfor områdene i rammeplanen. De fire temaområdene vi følger er natur, miljø og bærekraftig utvikling, kunst,       kultur og kreativitet, fysisk aktivitet og mat og helse 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel, engasjert og positiv og har interesse for arbeid med barn
 • Du er utadvendt og tar ansvar for daglig kontakt med foresatte ved levering og henting
 • Du kan lede og motivere grupper av elever og trives i en hektisk hverdag
 • Du er en tydelig voksen og en god rollemodell for elevene
 • Du er god til å bygge relasjoner med elevene, lytte og se deres behov
 •  Du tar ansvar og er strukturert og punktlig

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med varierende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bruke dine sterke sider og gode egenskaper
 • Du får bidra til å forme innholdet i Aktivitetsskolen
 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverket

Kontaktinformasjon

Sara Margrethe Westberg, pedagogisk leder AKS, 22757181, sara.westberg@osloskolen.no

Arbeidssted 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4574985442
Stillingsprosent: 50%
Fast
Søknadsfrist: 07.02.2023

Sektor: Offentlig
Sted: 0678 Oslo
FINN-kode: 288860055
Sist endret: 24. jan. 2023 10:00