Inaktiv

Barnehagelærer to faste stillinger i 100 % - Trosvik barnehage

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune
Frist: 24.01.23

Vi ønsker oss to engasjerte barnehagelærere med i vårt team, begge stillingene er 100 % fast og ledig for tiltredelse fra 1. mars 2023.

Trosvik barnehage har 5 avdelinger, har 21 ansatte og ligger rett ved Trosvik skole.

Vi er en barnehage med mye humor. Spontanitet og glede er ett pluss i hverdagen når dette skaper magi sammen med barna. Hverdagen i Trosvik barnehage skal være trygg, med mye humor, glede, magi og omsorg. Aller først og størst er vårt fokus på relasjoner. Vi skal forebygge, gjenkjenne og stoppe alle former for krenkelser og skape ett godt miljø for alle å være i. Vi er ett team som kjenner hele huset og har kunnskap til å jobbe med alle aldersgrupper.

Vi er praksisbarnehage for Høgskolen, har lærlinger, elever fra videregående og noen i arbeidstrening, så her er det alltid litt ekstra liv rundt nye mennesker vi blir kjent med.


Hvis du mener at jobben ikke er til for deg, men at du er til for jobben, da ønsker vi at du skal søke på våre ledige stillinger.


Kvalifikasjonskrav


 • godkjent bachelor i barnehagelærerutdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Likeverdig med barnehagelærerutdanningen er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning 60 studiepoeng barnehagepedagogikk
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du må ha god IT forståelse og kompetanse, og kunne bidra med å utvikle den digitale pedagogiske praksisen i barnehagen
 • du har evnen til å ivareta det enkelte barn og gruppen som helhet

Hovedoppgaver


 • pedagogisk arbeid med barn i alderen 0-6 år
 • ansvar for selvstendig planlegging og dokumentasjon av pedagogisk arbeid i samarbeid med pedagogisk leder
 • delaktig og sikrer et godt foreldresamarbeid, og et positivt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • være faglig oppdatert, og bruker rammeplanen aktivt i ditt arbeid
 • medansvar for veiledning av fagarbeidere/lærlinger/praktikanter
 • være forpliktet til å jobbe etter lærerprofesjonens etiske plattform
 • være en aktiv medspiller i barns liv
 • du må verdsette å være mye ute, og kunne være deltakende i barns lek

Personlige egenskaper


 • du evner å inspirere, og har en positiv innstilling
 • har vilje og evne til refleksjon, endring og fornyelse
 • har gode samarbeids og kommunikasjonsevner sett i lys av utfordrende situasjoner
 • god relasjonell kompetanse
 • har en løsningsorientert tilnærming og evner å omstille seg
 • strukturert, fleksibel, raus og tydelig
 • god psykisk og fysisk helse er en fordel for denne jobben

Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt


Vi kan tilby


 • ett positivt og engasjert arbeidsmiljø
 • høyt faglig nivå
 • høy grad av ansvar og tillit
 • en barnehage som ligger sentralt til i Fredrikstad
 • gode pensjons og forsikringsordninger gjennom KLP

Lønnsopplysninger


Stillingen lønnes i stillingskode 6709, internkode 3440, årslønn i full stilling er avhengig av ansiennitet. Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffer, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.


Politi / Tuberkulose attest


Politiattest ikke eldre enn 3 md. må fremlegges ved tilsetting av personell som skal jobbe med barn. Tuberkulose-attest i henhold til forskrifter.


Søknad sendes


Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no og trykk på ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging rettes til Mona Kristin Evensen tlf: 69 30 61 26 eller Karianne Bergli tlf: 69 30 61 81.


Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fane Hjem og trykk på ledige stillinger.


Offentlighet


Opplysninger om søker kan bli offentlig selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Sektor: Offentlig
Sted: 1613 Fredrikstad
FINN-kode: 288839462
Sist endret: 24. jan. 2023 05:00