Inaktiv

Barnehagelærer

Arbeidsgiver: Fauske kommune, Enhet skole og barnehage
Stillingstittel: Barnehagelærer
Frist: 06.02.2023

De kommunale barnehagene i Fauske kommune jobber etter en helhetlig modell som bygger på følgende kjernekomponenter:

 • Rammeplan for barnehager
 • Relasjonskompetanse
 • Inkluderende, trygt og godt barnehagemiljø

Vi stiller krav til voksenrollen. Vi har utviklet vår egen standard for hvordan rollen som barnehageansatt skal være. Som nyansatt vil du følge en barnehageansatt og ha en individuell opplæringsplan i tett samhandling med pedagogisk leder. Dette mener vi vil gi deg et godt innblikk i barnehagens pedagogikk for å ivareta barnas behov for omsorg og lek, læring og danning. Dette gir igjen grunnlag for allsidig utvikling. 

Fauske Kommune har ledig stilling som barnehagelærer ved Erikstad barnehage.

Vi har ledig:

 • 100% fast stilling fra 01.04.2023
 • 100% vikariat fra 16.02.2023 - 31.12.2023             


Arbeidsoppgaver

 • Bidra i det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn på egen avdeling
 • Bidra i veiledning av fagarbeider, assistenter, vikarer og studenter på avdelingen og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet
 • Bidra i arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon vurdering og utvikling i barnegruppa
 • Legge til rette for at barnas behov for omsorg, lek og sosialt samvær dekkes innenfor gode pedagogiske rammer
 • Bidra i refleksjons- og utviklingsarbeidet i barnehagen i samarbeid med pedagogisk leder
 • Være en god lagspiller og bidrar til profesjonell læring og utvikling
 • Lage planer og delta i utviklingen av barnehagens årsplan
 • Legger til rette for og bidrar til et godt og åpent samarbeid mellom foresatte og barnehagen gjennom oppstartssamtaler, foreldresamtaler og lignende
 • Samarbeide med relevante institusjoner/tjenester, slik som skolen, helsestasjonen, PPT, TIMS teamet, barnevernet
 • Delta aktivt og være forberedt til personalmøter og avdelingsmøter.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og datakunnskaper

Erfaring fra arbeid som pedagog, barnehagelærer vil bli vektlagt.

 

Personlige egenskaper

 • Du er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Du er selvstendig
 • Du er reflektert og løsningsorientert.

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Een spennende og variert jobb sammen med flotte barn og ansatte
 • Veiledning og opplæring
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Fokus på faglig utvikling
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff
 • Svært gode forsikrings og pensjonsvilkår fra KLP

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremvises før tilsetting. Arbeidssted er Fauske kommune, pr tiden Erikstad barnehage. 

Aktuelle kandidater må regne med intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil søker bli kontaktet på forhånd.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema. CV, vitnemål og attester ønskes elektronisk vedlagt i søknaden.  

Velkommen som søker! 

Fauske kommune ønsker ikke tilbud fra annonsører.

Kontaktinformasjon

Karen Ro, Styrer Erikstad barnehage, 91006764, karen.ro@fauske.kommune.no

Laila Olsen Finvik, Enhetsleder barnehage, 91774031

Arbeidssted

Torggata 11

8200 FAUSKE

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Fauske kommune

Referansenr.:4609529609
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 06.02.2023

Antall stillinger: 2
Sted: Torggata 11, 8200 Fauske
FINN-kode: 288817789
Sist endret: 24. jan. 2023 10:00