Pedagogisk leder søkes

Arbeidsgiver: Ulna as, Valle Hovin Idrettsbarnehage
Frist: 08.02.2023
Pedagogisk leder i idrettsbarnehage i VIF' s egen storstue !


Valle Hovin idrettsbarnehage


Vi søker etter en initiativrik og bevegelsesglad pedagogisk leder til ULNA- barnehagen, Valle Hovin Idrettsbarnehage. Vi holder til i flotte og spennende lokaler på Intility Arena, og vi behøver en dedikert lagspiller på laget vårt. 


Du vil ha ansvar for en storbarnsavdeling med 24 barn, samt tre medarbeidere - hvorav én er barnehagelærer.


Gløder du for å skape barnas hverdag spennende, utviklende og grobunn for videre opplevelser? Da er du den rette for oss! 


Barnehagen har mange mannlige ansatte,  11 barnehagelærere, idrettspedagog, samt flere andre med annen relevant utdanning og erfaring. 


Det er et godt faglig miljø, med fokus på idrettsglede - samt alltid å ha barnets beste i fokus. Vi er stadig under utvikling, som mål å være en høykvalitetsbarnehage til en hver tid. LEK er stort fokus hos oss, og vi ønsker flere gode lekekamerater på laget vårt ! 


 


Vi er Nordens første idrettsbarnehage som har inngått samarbeid med en toppidrettsklubb, Vålerenga. VIF og ULNA-barnehagene har etablert et godt samarbeid, der vår felles intensjon er å skape et inkluderende miljø. Sammen ser vi viktigheten av idrett og fysisk aktivitet; Hvordan dette er med på å fremme fellesskap og integrering for barn og unge. 


Dette gjenspeiles i hverdagen; gjennom mye aktiv lek, utfordrende og spennende lekemuligheter, mye uteliv og turer samt et sporty og engasjert personal. 
Vi ønsker at barna blir bevisst egen kropp og kroppsbeherskelse - både fysisk og psykisk. Å kjenne sine egne grenser er viktig, i tillegg til å kunne inneha følelsen av å kunne mestre! Ved siden av mye aktiv fysisk aktivitet har vi også jevnlig barneyoga og andre aktiviteter, som er med på å gi barna mulighet til hvile og avslapning. Friluftskole, skiskole, leirskole, skøyter, svømming og turn er noe av de aktivitetene barna får oppleve- sammen med mange spennende og moro aktiviteter i selve barnehagen. 

Innemiljøet bærer stort preg av å ha fysisk aktivitet i fokus, og er tilpasset alle aldre. Fleksible og mobile løsninger gjør det også enkelt å skape «nye» rom for barna, som også kan lage sine egne løsninger. Ideer fremmes og forslag applauderes; her skal man få lov å prøve ! 


ULNA-barnehagene har i mange år hatt fokus på psykisk helse, både for barn og ansatte. Dette er noe vi har med oss i hverdagen og hvordan vi skaper dagene hos oss. Vi samarbeider med Stine Sofies Stiftelse, og alle ansatte skal ha kjennskap med hvordan å møte barn i ulike livssituasjoner. 


Det er viktig for oss å ha en arbeidsplass og barnehage hvor man trives, kan vokse og opplever trygghet.  


Er dette noe for deg? Søk da vel ! 


 


Følg oss på Facebook @vallehovinidrettsbarnehage 


www.vallehovin.barnehage.no


 


 


Stilling ledig fra : 1.april (mulighet for fleksibel oppstartsdato)


Søknadsfrist : 08.02.23


Kvalifikasjoner:


•Barnehagelærer (Bachelor 180 studiepoeng)


•Relevant erfaring


  • Norskprøve bestått 

 


Ønsker en person med følgende egenskaper:


•Gode samhandlingsegenskaper


•Strukturert og ha evne til refleksjon og nytenkning


•Stor arbeidskapasitet


•Lede utviklingsarbeid i tråd med ULNA`s strategiske planer og målsettinger


•Skape engasjement og begeistring


•Handlekraftig, serviceinnstilt og tillitsskapende


•Selvstendig, ansvarsfull og initiativrik


 


Ansvarsoppgaver/Arbeidsoppgaver:


•Medansvarlig for avdelingens innhold og personal


•Arbeide i tråd med ULNA`s strategiske planer, grunnfilosofi og målsettinger


 


Hva ULNA AS kan tilby deg:


  • En spennende virksomhet som er i stadig utvikling, der du som medarbeider vil få stor medbestemmelse/ påvirkningsmulighet
  • Konkurransedyktig lønn 
  • Meget godt arbeidsmiljø 
  • Gode personlige- og faglige utviklingsmuligheter, interne og eksterne kurs, veiledning for nyutdannede barnehagelærere
  • Sosiale aktiviteter med kollegaer som bl.a. årlig stafett og fotballturnering

 


Gyldig politiattest må fremlegges før ansettelse


Personlig egnethet vektlegges


 


Litt om ULNA- barnehagene:


ULNA- barnehagene er en barnehageaktør som drifter 25 barnehager i Norge. Barnehagene har variasjoner i forhold til størrelse, konsepter, innhold og utforming. Vi jobber for å være en psykisk og fysisk helsefremmende barnehager. ULNA- barnehagene mener at det viktigste vi gjør for samfunnet, er å bidra til at alle barn får en god start i livet. Med utgangspunkt i barnehageloven, rammeplanen, barnekonvensasjonen og ULNA's satsing, psykisk helsefremmende barnehager, former vi robuste barn for fremtiden. Dette gjør vi ved å legge vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap. Vi har ledende samarbeidspartnere innen forskning på psykisk helsefremmende arbeid. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere møter barna med tillit og respekt. De ivaretar de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. 


ULNA- barnehagene er opptatt av å bygge gode arbeidsmiljø med arbeidsglede innad i barnehagen, men også på tvers av barnehagene. Vi er også aktive utenfor arbeidsplassen og har et eget ULNA fotballlag som stiller i NM for barnehager i juni. Vi er med på Holmenkollstafetten, noen som deltager, andre som heiagjeng. Vi har spennende samlinger og sosiale sammenkomster, noe som er med på å styrke fellesskapet for deg som ULNA ansatt.


Alle ULNA- barnehagene benytter Kidplan som kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og hjem. ULNA- barnehagene har også andre digitale verktøy for ansatte, som personal- og HMS- håndbøker, elektronisk fraværssystem, m.m. KontaktpersonSilje Alvheim


 


924 26 518


silje.alvheim@ulna.no

Sektor: Privat
Sted: 0663 Oslo
FINN-kode: 288771475
Sist endret: 23. jan. 2023 02:00