Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Arbeidsgiver: Personal og organisasjonsutvikling, Ullensaker kommune
Stillingstittel: Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget
Frist: 01.03.2023
Ansettelsesform: Lærling
 • Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget fra høsten 2023 
 • Arbeidstid: Dagtid
 • Stillingsstørrelse: 100 %
 • Lønn: Stillingskode 7666, årslønn som lærling i 2 år i 100 % stilling, kr 194.500
 • Tiltredelse i midten av august, eller etter avtale
 • Mulighet for minimum 50 % fast stilling etter oppnådd fagbrev
 • Søknadsfrist: 01.03.2023


Arbeidsoppgaver

Lærlingstillingene er utdanningsstillinger der lærlingene skal lære, samt utføre oppgaver i henhold til  læreplan for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlingene deltar i ordinære oppgaver på arbeidsplassen og følger gjeldende retningslinjer som øvrige arbeidstakere. Alle lærlinger har én eller to veiledere på det arbeidsstedet de er utplassert. Lærlingene skal i løpet av læretiden innom flere typer aktuelle arbeidssteder, og de får allsidig praksis i henhold til læreplanen for faget. Læretiden avsluttes med fagprøve, normalt etter 2 år.

Kvalifikasjoner

Vi søker motivert ungdom og voksne som ønsker å ta fagbrev. Du må ha fullført grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) på videregående skole innenfor det aktuelle lærefaget. Det forutsettes at den som tilsettes, har bestått alle fag på VG1 og VG2. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Dokumentasjon som må vedlegges søknaden:

 • CV
 • Kompetansebevis fra VG1 og VG2 i relevant lærefag
 • Eventuelle attester fra tidligere arbeidsgivere

Du som går på VG2, legger ved kompetansebevis fra VG1 og siste karakterutskrift fra VG2.

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for faget og ønsker ny kunnskap
 • Du har evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ærlig, ansvarsfull og punktlig
 • Du ønsker å bidra til å utvikle deg i samarbeid med din veileder 

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester vedlegges søknaden i søkeportalen. Aktuelle kandidater kalles inn til intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Trond Jarle Dahl, Rådgiver personal og org.utvikling, 91240677, trond.jarle.dahl@ullensaker.kommune.no

Arbeidssted2050 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Ullensaker kommune

Referansenr.:4610362953
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Søknadsfrist: 01.03.2023

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 8
Sted: 2050 Jessheim
FINN-kode: 288763283
Sist endret: 23. jan. 2023 01:00