Utløpt

Lærarstilling ± Hylestad skule

Arbeidsgiver
Valle kommune
Stillingstittel
Lærar
Frist
Frist utløpt
Varighet
Vikariat

Frå 01.12.2016 til og med 31.07.2017 blir det ledig ved Hylestad skule:

-  80 % vikariat,  med moglegheit for 100 %, grunnskulelærar 1-7/allmennlærar. Det er ønskeleg med undervisningskometanse i norsk, engelsk, matematikk og musikk.

Kvalifikasjonar/arbeidsoppgåver

Vi  søkjer etter ein engasjert og utviklingsorientert allmennlærarar/grunnskulelærar som vil arbeide for eit godt elev- og skulemiljø. Stillinga inneber hovudsakleg undervisning på mellomsteget, i tillegg til enkelte timar i 1.-4. trinn. Vi ser spesielt etter lærar som er dyktig på klasseleiing, relasjonar, evne til formidling, lojalitet og samarbeid. Du må vere ein aktiv  aktør i skulen sitt utviklingsarbeid, der elven sitt læringsutbytte er hovudfokus. Har du erfaring frå Vurdering for læring og Ungdomssteg i utvikling, er det ein fordel. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Det er ein kombinasjon av dei ynskte kvalifikasjonane til søkjaren, saman med den eksisterande kompetansen i skulen, som vil danne grunnlag for tilsetjing. Du må opplyse om fagområde du har kompetanse til å undervise i, då alle fag kan vere aktuelle for tilsetjing. Den som blir tilsett må kunne undervise på nynorsk, då dette er kommunen si målform.

 

Alle kvalifiserte blir oppfordra om å søkje! Aktuelle kandidatar blir invitert til intervju. Politiattest blir etterspurd ved tilsetjing.

For meir informasjon:

  • Hylestad skule ved rektor Else Margit Tveit mobtlf. 900 78 003

 

Vi mottek berre elektroniske søknadar. Søknadsskjema finn du HER

CV, vitnemål og attestar skal ikkje leggjast ved, men du vil bli spurd om å ta med dette til eit eventuelt intervju. Ved behov for hjelp til registrering av søknad, kontakt 379 37 500.

Søkjarliste kan bli offentleggjort også når det blir bede om unnatak frå offentlegheit.

 

Søknadsfrist: 01.12.16

Besøk også våre heimeside:

http://www.valle.kommune.no/ - http://www.valleskule.no/ - http://www.hylestadskule.no/

Sektor
Offentlig
Sted
4747 Valle
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer
Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor
Undervisning og pedagogikk / Undervisning og pedagogikk

Rapporter annonse

FINN-kode: 85785072

Sist endret: 20. des 2016 16:24

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
°Hylestad skule ved rektor Else Margit Tveit:900 78 003

Rapporter annonse

FINN-kode: 85785072

Sist endret: 20. des 2016 16:24