Utløpt

Ledige helgestillingar i etat for helse og sosial

Arbeidsgiver
Hå kommune
Stillingstittel
Helgestillingar
Sted
Jæren
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Beskrivelse: Innafor tenesteområdet helse og sosial, er følgjande stillingar ledige:

Omsorgsbustader, Gjegnet 3, Vigrestad: Faste helgestillinger med arbeid 3. kvar helg turnus. Kontaktperson: Leiar Henriette Mjåtveit, mobil 90739510.

Omsorgsbustader, Ævestvollmarka, Varhaug: Faste helgestillingar med arbeid 3. kvar helg turnus. Kontaktperson: Leiar Marianne Sæland, mobil 91727175.

Omsorgbustader/barnebustad, Breidengjå Varhaug: Faste helgestillingar med arbeid 3. kvar helg turnus.Nyoppretta Kontaktperson: Leiar Marit Waldeland, mob. 90642560

Omsorgsbustad, Austkroken, Nærbø: Helgestillingar med arbeid 3 kvar helg turnus, fast og vikariat. Kontaktperson: Leiar Gro Vorland, mob. 92025189.

Politiattest: Politiattest nyare enn 3 månader må leverast før tiltreding i stilling i stilling ved omsorgbustader/barnebustad.

Studentar/elevar under helsefagleg utdanning, samt ufaglærte med erfaring frå tilsvarande arbeid kan søkje. Dette kan kompensere for manglande utdanning.

Hå sjukeheim, Nærbø: Fast helgestilling med arbeid 3.kvar helg turnus. Kontaktperson: Leiar Solvor Rasmussen, tlf. 51 799900.

Studentar/elevar innan helsefagleg utdanning kan søkje og tilsetjast for 1 år med mogleg forlenging.

For sjukepleie-/vernepleiestudentar gis ekstra lønsplassering. Denne gruppa kan i tillegg søkje stipend ved å arbeide min. 10 helgevakter pr. år, samt vere ferievikar 4 veker i hovedferien for kvart av åra. Stipendet er ft. på kr. 20.000 pr. studieår (3 år).

Ver venleg og oppgje kvar du søkjar stilling.

Kvalifikasjoner: Utdanna fagarbeidar i helse med norsk autorisasjon, beherske norsk skriftleg og muntleg, kunne arbeide sjølvstendig og målretta, vere fleksibel og samarbeidsvillig, ha grunnleggjande datakunnskap eller vere villig til å lære dette.

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Tilsetjingsvilkår: Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ei kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtalar.  Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månader og reglar for flyttegodtgjersle.

Søknad kan sendast: Hå kommune oppfordrar alle til søkja elektronisk på web www.ha.no/stilling. Ta kontakt dersom du ikkje har høve til det.

 

 

Om arbeidsgiveren

Hå kommune ligg sentralt på Jæren, omtrent 1/2 time reisetid med Jærbanen frå Stavanger.
Kommunen har ca 18.000 innbyggjarar, ei velfungerande skuledrift, full barnehagedekning og gode helsetilbod. Kommunen driv aktiv næringsutvikling. Dugnadskommunen Hå har eit rikt og variert organisasjonsliv og mange tur- og friluftsområde frå hav til hei.

Omfang
Deltid
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
11
Sted
Lyngvegen 14,
4365 Nærbø
Bransje
Dyr og dyrehelse
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier

Rapportér annonse

FINN-kode
83734775
Sist endret
5. okt 2016 13:03

Spørsmål om stillingen

Stillingstittel
Leiar
Stillingstittel
Leiar
Følg firma
120 følger dette firmaet

Lyngvegen 14, 4365 Nærbø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
83734775
Sist endret
5. okt 2016 13:03