Utløpt

Ferievikarer i Helse og velferd, Gjesdal kommune

Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Stillingstittel
Ferievikarer
Sted
Gjesdal/ Ålgård
Frist
Frist utløpt
Varighet
Sommer/Sesong

Sykehjemmet

Kontaktpersoner: Tone H. Antonsen, tlf 959 88 732 og Alfhild Oftedal tlf. 952 94 834

Solås bo- og rehabiliteringssenter er kommunens eneste sykehjem. Sykehjemmet har 30 senger fordelt på to etasjer hvorav 7 er i skjermet enhet for demente. Sykehjemmet holder et høyt faglig nivå, og har kompetanse og rutiner til å gjennomføre tiltak som en forbinder med sykehus. Vi har en stor andel kvalifiserte medarbeidere, både sykepleiere, fysioterapeut, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og assistenter. Flere av medarbeiderne har videreutdanning.

 

Hjemmetjenesten

Kontaktperson: Bertha JF Sivertsen tlf. 959 88 736

Hjemmetjenesten gir hjemmesykepleie, tilsyn og praktisk bistand til hjemmeboende i hele kommunen. Det er ansatt vernepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Arbeidet er selvstendig og utfordrende. For å jobbe i hjemmetjenesten må du ha førerkort.

 

Omsorgsboliger og bofellesskap på Ålgård bo- og aktivitetssenter

Kontaktperson: Åse Rosnes Gramstad tlf. 959 88 720 og Edel Kyllingstad tlf. 907 97 409

I omsorgsboligene bor unge og eldre med ervervet funksjonsnedsettelse. Det er ansatt sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi gir hjemmesykepleie, tilsyn og praktisk bistand. I tillegg gir vi miljøarbeid, særlig til våre unge beboere. Vi ønsker en variasjon i kjønn, utdannelse, interesser og erfaring i kollegiet, for å kunne gi best mulig tjenester.

 

Barne- og avlastningsbolig

Kontaktperson: Svein Erik Severeide tlf. 952 94 826

Barne og avlastningsboligen ligger ved Ålgård bo- og aktivitetssenter. Boligen har fire leiligheter, hvorav en brukes til avlastning for barn.

 

Miljøarbeidertjenesten

Kontaktperson: Marit Waldeland tlf. 959 88 722

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til personer med utviklingshemming. Tjenestene som gis er hjemmesykepleie, tilsyn og praktisk bistand. Tjenesten blir gitt i omsorgsboliger eller private hjem. På dagtid gis det tilbud om tilrettelagt dagtilbud på Ålgård bo og Aktivitetssenter eller arbeidstilbud på Pro Service. Det er ansatt vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitør og assistenter.

 

Det ønskelig med helse-/sosialfaglig utdanning. Andre med relevant utdanning og erfaring kan også søke.

Vennligst oppgi hvor du helst ønsker å jobbe. Ønsker du å søke på flere avdelinger skriver du dette, du trenger ikke å legge inn en søknad pr. avdeling.

 

Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte.  Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

 

SØKNADSFRIST: 01.03.16

 

Gjesdal kommune mottar alle søknader i vårt elektroniske søknadssenter. Søknadsskjema med veiledning finner du på https://e-skjema.no/gjesdal/

 

Husk å oppgi arkivsaknummer: 16/117.

 

Attester og vitnemål tas med til et ev intervju.

Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. Ansatte som arbeider med barn og unge må framlegge politiattest ved tiltredelse.

Om arbeidsgiveren

Gjesdal kommune har i overkant av 11 700 innbyggere, er i vekst og har en ung befolkning. Kommunesenteret Ålgård ligger ca 14 km sørøst for Sandnes langs E39. Vi har nærhet både til unik natur og friluftsområder samtidig som vi er nær større byer.
Kommunen jobber etter en smart city-strategi som forplikter oss til å redusere negative miljø- og samfunnspåvirkninger, øke effektiviteten ved å ta i bruk smart teknologi og styrke muligheten for innbyggerne, næringslivet og frivillige aktører til i fellesskap å bidra til kommunens utvikling.

Ansatte i Gjesdal kommune får faglige utfordringer og er med på å utvikle kommunen videre.

Gjesdal kommune strekker seg langt - både for lokalsamfunnet, innbyggere og for ansatte.

Vil du være med på et svært ambisiøst lag for fremtiden vår?
Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur – å fremme kvaliteten for
den enkelte bruker, skape en mer fremtidsretta og effektiv organisasjon – å legge til rette for ett godt
arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.

Tjenesteområdet Helse og velferd skal yte helhetlige tjenester til befolkningen i alle livsfaser.
Tjenesteområdet skal være en pådriver og samfunnsutvikler med tidlig innsats som ledetråd i alt vi
gjør. Vi skal videreutvikle bærekraftige tjenester som kan møte fremtidens utfordringsbilde.
Vi er og ønsker flere med på laget som er ansvarlige, modige og endringsvillige.

Tjenesteområdet er organiseres i 4 virksomheter: Barn og unge, Forebygging og mestring, bo- og
rehabiliteringstjenester og NAV.

Omfang
Deltid
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
40
Sted
4330 Ålgård
Bransje
Helse og omsorg,
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier,
Helsepersonell,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

sommervikar

Rapporter annonse

FINN-kode
69960870
Sist endret
19. jan 2016 13:15
Følg firma
174 følger dette firmaet

4330 Ålgård

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
69960870
Sist endret
19. jan 2016 13:15