Fagarbeider - våken nattevakt,60% fast stilling

Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Stillingstittel
Fagarbeider-Våken nattevakt, 60% Fast stilling
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kristiansand kommune

Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering voksne

.Utlyst stilling er knyttet tilHabilitering voksne øst Tjenesteområdet ledes av enhetsleder og avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.
Recovery er vårt verdigrunnlag,noe som innebærer en tro på at alle mennesker har iboende ressurser og styrker. Aspekter som håp, felleskap, meningsfullhet, myndiggjøring og identitet er viktige.
Våken nattevakt i turnusarbeid ,med arbeid i helg (fredag-søndag).Stillingsstørrelse er 60 %

Det søkes etter helsefagarbeider, omsorgsarbeider,hjelpepleier eller barne-og ungdomsarbeider
Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Tiltredelse etter avtale

For tiden er det ledig stilling på Bispegra 54

Ved botilbudet er det beboer som har særskilt behov for mannlig personell.
Vi oppfordrer derfor menn til å søke,jfr AML §13-3 og Likestillings-og diskrimineringsloven §9 om lovlig forskjellsbehandling.


Arbeidsoppgaver

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, med hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid.
Følge opp tiltak og planer knyttet til hver enkelt beboer.
Samarbeid med brukere og pårørende.
Praktisk bistand, pleie, stell/forflytning og veiledning til beboerne i deres hjem.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter helsefagarbeider, omsorgsarbeider,hjelpepleier eller barne-og ungdomsarbeider

Det kreves autorisasjon for helsepersonell

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming

Det er ønskelig med erfaring med psykisk helsearbeid.

Det er ønskelig med erfaring med, og engasjement for målrettet miljøarbeid.

Må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Må kunne bruke data som arbeidsverktøy.

Pga arbeidets art er det viktig at du evner å kunne stå i situasjoner som både enkeltvis og over tid kanvære fysisk og/eller psykisk krevende

Ved ansettelsemå politiattest av nyere dato fremlegges.

Det er ønskelig med sertifikat klasse B

Søker må gjennomføre og bestå opplæringskurs etter ansettelse

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig dyktighet.
Søker må ha evne til samarbeid med kolleger, brukere og pårørende.

Søker må være lojal mot miljøregler, rutiner og beslutninger som er tatt.

Søker må kunne stå i utfordrende relasjoner over tid.

Søker må ha vilje til å stå på og evne til å ta initiativ og være løsnings-orientert.

Søker må kunne jobbe selvstendig og i team.

Søker må ha evne og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Søker må ha evne og vilje til å se den enkeltes ressurser,og bidra til en Recoveryorientert tjenesteutvikling

Vi tilbyr

Opplæring og veiledning
Pulserende arbeids-hverdag med varierte arbeidsoppgaver
Mulighet for faglig utvikling
Tverrfaglig arbeidsmiljø
Muligheter for vikararbeid i tjenesten.
Lønn etter tariff.

Det gis rekrutteringstillegg til fast ansatte vernepleiere,kr 10.000,- i 100% stilling

Det gis "Bli sett tillegg" til ansatte ved Bispegra 54,kr 10.000,- i 100% stilling

Om arbeidsgiveren

Bli med å styrke laget!


Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.


Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene  lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.


Vår kommune har fokus på et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det der det er mulig. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.


Velkommen til en veldrevet organisasjon.


Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Sektor
Offentlig
Sted
Bispegra 54, 4632 Kristiansand S
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Fagarbeider, Våken nattevakt

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Elin Lode
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
91 15 78 59
Kontaktperson
Ingjerd Jørgensen
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
46 95 24 10
Følg firma
1246 følger dette firmaet

Bispegra 54, 4632 Kristiansand S

Annonseinformasjon

FINN-kode 353186017
Sist endret 15. mai 2024 13:58

Rapporter annonse