Miljøterapeut/vernepleier/sykepleier -våken nattevakt,60% fast stilling

Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Stillingstittel
Miljøterapeut/Vernepleier/sykepleier-våken nattevakt
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kristiansand kommune


Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering.Utlyste stillinger er knyttet til Livsmestring habilitering sentrum.
Tjenesteområde ledes av tjenesteleder og 8 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.
Recovery er vårt verdigrunnlag,noe som innebærer en tro på at alle mennesker har iboende ressurser og styrker. Aspekter som håp, felleskap, meningsfullhet, myndiggjøring og identitet er viktige.
Turnusarbeid med helg
Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Tiltredelse: Etter avtale.
For tiden er arbeidssted:Bispegra 54

Ved botilbudet er det beboer som har særskilt behov for mannlig personell.
Vi oppfordrer derfor menn til å søke,jfr AML §13-3 og Likestillings-og diskrimineringsloven §9 om lovlig forskjellsbehandling.Arbeidsoppgaver

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, med hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid.

Følge opp tiltak og planer knyttet til hver enkelt beboer.
Samarbeid med beboere
Praktisk bistand, pleie, stell og veiledning til beboerne i deres hjem.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter Vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, barnehagelærer og annen pedagogisk eller helsefaglig bachelorutdanning

Det kreves autorisasjon for yrkesgruppene vernepleier og sykepleier
3-års studenter vil bli vurdert.
Det er en fordel med erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemning eller kognitivfunksjonsnedsettelse.
Det er en fordel med erfaring fra psykisk helsearbeid.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid og engasjement med målrettet miljøarbeid.
Søker må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
Søker må kunne bruke data som arbeidsverktøy.
Ved ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges.
Søker må gjennomføre og bestå opplæringskurs etter ansettelse

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og faglig dyktighet.
Søker må ha evne til å samarbeide med kolleger, brukere og pårørende.
Søker må være lojal mot miljøregler, rutiner og beslutninger som er tatt.
Søker må kunne stå i utfordrende relasjoner over tid.
Søker må ha vilje til å stå på og evne til å ta initiativ og være løsningsorientert.
Søker må kunne arbeide selvstendig og i team.
Søker må ha evne og vilje til å bidra til ett godt arbeidsmiljø.
Søker må ha evne og vilje til å se den enkeltes ressurser,og bidra til en Recoveryorientert tjenesteutvikling

Vi tilbyr

Opplæring og veiledning.
Pulserende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver.

Mulighet for faglig utvikling.

Tverrfaglig arbeidsmiljø.

Mulighet for vikarjobbing i tjenesten

Lønn etter tariff.

Det gis rekrutteringstillegg kr 10.000,- til fast ansatte vernepleiere og sykepleiere.
I tillegg gis det rekrutteringstillegg kr 10.000,- til ansatte ved Bispegra 54

Om arbeidsgiveren

Bli med å styrke laget!


Kristiansand kommune har 115 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.


Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene  lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.


Vår kommune har fokus på et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det der det er mulig. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.


Velkommen til en veldrevet organisasjon.


Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Sektor
Offentlig
Sted
Bispegra 54, 4632 Kristiansand S
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sykepleier,
Barnehage / Barnehagelærer
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Miljøterapeut, Våken nattevakt, Vernepleier, Sykepleier

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Katja Maaria Hilkku Winsjansen
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
98 89 24 86
Kontaktperson
Ingjerd Jørgensen
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
46 95 24 10
Følg firma
1247 følger dette firmaet

Bispegra 54, 4632 Kristiansand S

Annonseinformasjon

FINN-kode 353184349
Sist endret 15. mai 2024 13:42

Rapporter annonse