Vil du bidra til å løfte filmbransjen i Trøndelag?

Arbeidsgiver
Midtnorsk filmsenter AS
Stillingstittel
Filmkonsulent
Frist
30.04.2024
Ansettelsesform
Engasjement

Midtnorsk filmsenter søker ny filmkonsulent som kan tiltre 1. september 2024. Filmkonsulenten skal vurdere, prioritere og innstille prosjektsøknader fra Trøndelag for tilskudd innenfor områdene dokumentarfilm, kort fiksjonsfilm, spillefilm og dramaserie. 

Stillingen krever relevant filmfaglig bakgrunn og evne til å vurdere og prioritere prosjekter ut fra kunstnerisk innhold og evne til produksjonsmessig gjennomføring. Dette inkluderer økonomiske, tekniske og markedsmessige vurderinger. Konsulenten vil jobbe sammen med filmsenterets produksjonsrådgivere. 

Styret ved Midtnorsk filmsenter vedtar filmkonsulentens innstillinger i hver søknadsrunde. Filmkonsulenten skal ha en aktiv rolle når det gjelder oppfølging av prosjekter som mottar støtte. 

Filmkonsulenten må være svært godt orientert i den nasjonale og internasjonale film- og TV-bransjen, og ha god generell kunnskap om medielandskapet, også når det gjelder nye digitale plattformer. 

I samarbeid med filmsenterets administrasjon skal konsulenten bidra til å bygge opp og ivareta det trønderske produksjonsmiljøet. Det er viktig at konsulenten har forståelse og innsikt i hvordan man gjennom tildeling av offentlige tilskudd kan bidra til å styrke kunstnerisk kvalitet og en bærekraftig filmbransje, også når det gjelder distribusjon og finansiering.

Filmkonsulenten trenger ikke å bo i Trøndelag, men må være synlig og ha en aktiv dialog med bransjen og søkerne i regionen. I perioder vil det kunne være stor arbeidsmengde. Stillingen innebærer en del reisevirksomhet. 

Ved deltagelse på nasjonale og internasjonale festivaler/arenaer, skal filmkonsulenten fronte filmbransjen i Trøndelag sammen med filmsenterets øvrige medarbeidere. Det er en forutsetning at filmkonsulenten ikke er en del av det produserende filmmiljøet i Trøndelag. Filmkonsulenten bør ikke selv være aktiv søker til offentlige tilskuddsordninger knyttet til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner i åremålsperioden. 

Filmkonsulenten må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, samt kjennskap til offentlig saksbehandling og administrasjon. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Engasjementet er et åremål på tre år med mulighet for forlenging i ytterligere ett år. Filmkonsulentens arbeid vil være konsentrert om tre søknadsfrister per år og lønnes p. t. tilsvarende en 40% stilling. Lønn etter avtale. Tilsetting skjer for øvrig etter de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte ved Midtnorsk filmsenter. 

Søknad og CV legges inn via Finn.no.

Søknadsfrist: 30. april 2024.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Eli Gjerde. 

 

Det kan bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere kan be om å unntas offentlighet, dette må i så fall begrunnes i søknaden. I henhold til Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren ikke ønsker å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet, vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene. 

Ut juni 2024 er Solveig Melkeraaen filmkonsulent ved Midtnorsk filmsenter. Tidligere filmkonsulenter har vært KriStine Ann Skaret, Jannicke Systad Jacobsen, Kalle Løchen, Erlend Loe, Edvard Normann Rønning og Ingebjørg Torgersen. 

Om arbeidsgiveren

Midtnorsk filmsenter ble etablert i 2005, er eid av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, og forvalter statlige midler til utvikling og produksjon av kort-, dokumentarfilm og spill, årlig om lag 10 millioner kroner. Filmsenteret arrangerer kompetansehevende tiltak og bidrar til kunstnerisk, faglig og bærekraftig utvikling av den profesjonelle trønderske audiovisuelle bransjen, nasjonalt og internasjonalt. Filmsenteret har også et ansvar for barn og unge talenter.

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Sted
Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim
Hjemmekontor
Delvis hjemmekontor
Bransje
Kunst og kultur,
Medie- og innholdsproduksjon,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Konsulent,
Rådgivning,
Annet
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Film, Filmkonsulent, Kultur, Audiovisuell

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eli Gjerde
Stillingstittel
Daglig leder
Mobil
99 53 36 73
Denne annonsen har FINNs "Enkel søknad"
Følg firma
25 følger dette firmaet

Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 344968670
Sist endret 21. mar. 2024 12:59

Rapporter annonse