Utløpt

Er du sjukepleiar eller vernepleiar og brenn for eldreomsorg?

Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune Luranetunet bu -og behandlingssenter
Stillingstittel
Sjukepleiarar/vernepleiarar - Natt
Frist
15.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Bjørnafjorden kommune

Vi er i gang med eit prosjekt som skal utvikle organiseringa av nattevakttenestene ved Luranetunet. I den samanhengen er vi på jakt etter engasjerte sjukepleiarar/vernepleiarar som ønskjer å delta i dette spanande utviklingsarbeidet.

Om Luranetunet bu- og behandlingssenter
Kun nokre minuttars køyring fra Bergen ligg Luranetunet bu- og behandlingssenter. Senteret rommar 2 korttidsavdelingar, 7 langtidsavdelingar og ein serviceavdeling reinhald, vaskeri, kantine, teknisk.
Luranetunet sin visjon er "Varme og vekst i samspel". Visjonen spring ut av den flotte, overbygde tropehagen på 1300 m2 i sentrum av Luranetunet. Her er det varmt og godt heile året, og aktivitet på både dag- og kveldstid. Hagen er ein god plass å vere for bebuarar, pårørande og tilsette - og alt anna som veks og trivst når vi legg til rette for det. Ute har vi sansehage med  lysthus, bærbuskar, tre og planter. Varme og vekst står for den gode omsorga bebuarane våre skal oppleve, den personlege og fagleg utviklinga vi ønskjer for dei tilsette, og den varme velkomsten vi vil gi til pårørande og andre som kjem på besøk til oss.

Luranetunet er ein utdanningsinstitusjon med mange studentar, lærlingar og elevar som har krav på god rettleiing, og vårt helsepersonell er sentrale i dette arbeidet. Vi dokumenterer helsehjelp i Profil og vi har eit elektronisk kvalitetssystem med rutinar og prosedyrar som kvar enkelt er ansvarleg for å halde seg oppdatert på. 
Sjå heimesida vår for meir informasjon: Bjørnafjorden.no eller Luranetunet si facebook side.

Vi ønskjer oss deg som

  • har autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar gjerne med relevant vidareutdanning 
  • har eit hjarte som bankar ekstra for eldre innan demensomsorg
  • deler kompetansen din og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • er engasjert, positiv og villig til å lære
  • er fleksibel og endringsvillig
  • er bevisst handlingane dine og set respekt, lojalitet og etikk høgt
  • bidrar positivt til arbeidsmiljøet og er villig til og bidra på ulike nattevaktlag når det trengst

Saman med dyktige kollegaer vil du utføre oppgåver som sikrar høg kvalitet og at brukarane sine rettar blir ivaretatt.
Søkjarar utanfor må ha gode norske språkferdigheitar, både munnleg og skriftleg.
Utanlandsk utdanning må vere NOKUT-godkjent.

Vi kan tilby:
Vi er fleksibel med omsyn til stillingsstorleik. Vi er god på turnus og tilpasser gjerne dine behov. Oppgje kva behov du har i søknaden din. 

Luranetunet har plan for internundervisning og det er moglegheit for relevant vidareutdanning.

- Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.
- Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
- Løn etter gjeldande avtalar.
- Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.

Vi gjer merksam på at du må legge fram politiattest.

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.

 Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.

Om arbeidsgiveren

Bjørnafjorden kommune har i underkant av 25 000 innbyggarar og rundt 1800 kommunalt tilsette.Vi er ein nær og varm kommune, noko som gjenspeglar seg i misjonen vår Det gode liv for alle. Som arbeidstakar bidrar du med oppgåver som er viktig for innbyggarane våre og lokalsamfunnet vårt. Du betyr noko, og det du gjer betyr noko!Vi jobbar med fleire spennande prosjekt, og er alltid på utkikk etter engasjerte folk med hjartet på rette staden. Er det deg?

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Solstrandsvegen 39, 5200 Os
Bransje
Helse og omsorg,
Annet
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Eldreomsorg,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sykepleier

Nøkkelord

sykepleier, vernepleier, natt, eldreomsorg, sykehjem

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ass. einingsleiar Hilde Karin Storum
Telefon
97 67 07 17
Kontaktperson
Einingsleiar Anne Berit Karlsen
Telefon
90 20 21 64
Følg firma
476 følger dette firmaet

Solstrandsvegen 39, 5200 Os

Annonseinformasjon

FINN-kode 330794581
Sist endret 11. jan. 2024 14:56

Rapporter annonse