Områdesjef HV-02

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Områdesjef HV-02
Frist
12.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret
Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt (HV-02) holder til i Lutvann leir i Oslo og omfatter fylkene Oslo og Viken. Distriktet ledes av en distriktssjef (oberst). Distriktssjefen utøver sin kommando over 4700 soldater fordelt på 24 områder og 1 innsatsstyrke. Innsatsstyrke Derby består av frivillige mannskaper som har skrevet kontrakt med Heimevernet. HV-02 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i hele Oslo og deler av Viken. Heimevernet har et utstrakt samarbeid med politi, fylket Oslo og kommuner i Viken. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre viktige samfunnsaktører inngår også i distriktets nettverk.
Ved vår avdeling er det pr nå behov for to områdesjefer. Den ene er for et HV-geværområde, den andre er for vårt militærpoliti HV-område. Tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingen er et verv, og er tillagt militær grad som kaptein/kapteinløytnant.Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Nevner her noen:

 • Være distriktssjefens nærmeste rådgiver i bruken av eget HV-område.
 • Lede HV-området i fred, krise og krig.
 • Planlegge og gjennomføre pålagte oppdrag.
 • Administrere, organisere og trene HV-området til "KLAR" iht distriktets hovedplan for styrkeoppbygging og gitte føringer.
 • Samarbeide med relevante sivile myndigheter og organisasjoner med samfunnssikkerhetsansvar.
 • Delta på planlegging- og ordremøter i distriktet.

Kvalifikasjoner

Du bør være utdannet offiser (fortrinnsvis kaptein eller erfaren løytnant) i Forsvaret. Søkeren bør ha en god evne til å kommunisere med under-, side- og overordnede for å løse avdelingens oppgaver iht forvaltningsregler og beredskapshensyn. Videre må søkeren evne å se helhetsbilde, samt å være kreativ innenfor rammene som er gitt.

 • Stillingen kan søkes av yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal. Områdesjefsstillingen er på åremål.
 • Søkeren skal fortrinnsvis være bosatt innenfor området eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.
 • Søkeren må være norsk statsborger med verneplikt til Norge.
  Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse.
 • Førerkort klasse B er nødvendig.
 • Engelskkunnskaper er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Kommunikasjon med andre medarbeidere
 • Gode samarbeidsevner
 • Ordensmenneske - nøyaktighet
 • Evne til å se helheten og flink til å planlegge
 • Resultat- og serviceorientert
 • Takle høyt arbeidstempo i hektiske perioder
 • Evne til å lede andre vektlegges
 • Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • All tjeneste som områdesjef godtgjøres etter "Bestemmelse om godtgjøring av tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret og militære lærlinger (Fredsregulativet del I)" og tilsvarer 9 % av lønnstrinn 55 i Statens lønnsregulativ. Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for kapteinsgraden. Lønnsordningen er tredelt, bestående av en årlig fast lønns- og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler. I tillegg tilkommer et administrasjonstillegg (trekkpliktig) pr måned for blant annet dekning av kontorhold og telefon.
 • Tjenesten som områdesjef gir ikke rettigheter eller ansiennitet som ansatt i Forsvaret.


Snarest etter 1.januar 2024.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.


Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.Oslo og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02) holder til i Lutvann leir i Oslo og omfatter fylkene Oslo og Akershus.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
2617 Lillehammer
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Militært personell
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Forsvaret, HV, Områdesjef

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kai Morkestrand
Stillingstittel
Distrikssjef
Telefon
23 09 97 01
Følg firma
12070 følger dette firmaet

2617 Lillehammer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329408456
Sist endret 20. nov. 2023 09:25

Rapporter annonse