Utløpt

Tilkallingsvikar

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Tilkallingsvikar
Frist
30.04.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Innlandet barnevernsenter ligger på Gjøvik og har totalt 16 plasser. Vår visjon er "her kan du bli til det ordner seg." Vi har både akutt-, omsorgs- og institusjonshybelplasser på samme tun. Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet. Tiltakene er hjemlet etter §§4-1 og 4-2, §3-2 og §5-1

Innlandet barnevernsenter arbeider etter Omsorgs- og endringsmodellen, hvor vi jobber miljøterapeutisk med god omsorg, virkningsfullt endringsarbeid og høy grad av medvirkning. Modellen bygger på dialektisk atferdsterapi med sentrale deler fra mindfulness og traumebevisst tilnærming. Senterets avdelinger er fordelt på akutt, omsorg og institusjonshybler, og ansatte jobber på tvers av alle avdelinger ved behov.

Kjerneoppgaven er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, observasjoner og miljøterapeutisk endringsarbeid. Vi gir god omsorg gjennom trygge strukturer, dedikerte ansatte, forutsigbarhet og forventninger. Vi gir et målrettet tilbud til de som har behov for et lengre omsorgs- og endringsopphold.

Her jobber vi etter ordinær todelt turnus (dag og kveld) med arbeid hver 4. helg med langvakter på inntil 16 timer. Langvaktene forutsetter villighetserklæring fra den enkelte medarbeider. Vi har egen nattvaktturnus.

Vi søker deg som ivrer etter å jobbe systematisk og forpliktende sammen med ungdommer og familier. Vi vil ha deg som er dedikert og som ser verdien i å skulle bidra til at ungdommer skaper sitt liv verdt å leve.

Ved Innlandet barnevernsenter på Gjøvik søker vi etter sommervikarer og tilkallingsvikarer til våre fire avdelinger. Vår ferieavviklingsperiode starter i uke 25 og avsluttes i uke 33.

Som sommervikar hos oss, forplikter du deg til å jobbe minimum 4 uker sammenhengende. Vi sikrer god opplæring (3 opplæringsvakter og 10 timer teoretisk opplæring i fagmodell, trygghet og sikkerhet samt brann) i forkant av sommerferieavvikling. All opplæring er lønnet.

I sommerferieavviklingen vil du ha mulighet til å jobbe i en planlagt turnus. Tilkallingsvakter kan bli tilkalt på dag, natt, kveld, ved sykdom eller annet fravær (ferieavvikling). 

Intervjuer vil tas fortløpende. 

Arbeidsoppgaver

Arbeid ved Innlandet barnevernsenter byr på spennende utfordringer, høyt tempo og varierte oppgaver. Tilkallingsvikarjobben er knyttet til direkte arbeid med våre ungdommer som bor ved våre avdelinger, og oppfølging av disse i det daglige.

Arbeidsoppgavene omhandler praktiske gjøremål i det daglige, motivasjonsarbeid med ungdom og familier, oppfølging og kontakt med samarbeidspartnere, deltakelse på aktiviteter sammen med ungdom, dokumentasjonsarbeid mv.

Ved Innlandet barnevernsenter arbeider vi etter Omsorgs- og endringsmodellen.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker fortrinnsvis søkere med minimum treårig relevant høyskoleutdanning, tilsvarende 180 studiepoeng/bachelorgrad som
  barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Andre relevante helse- og/eller sosialfaglige utdanninger kan også være aktuelle.
 • Søkere uten fullført relevant utdanning eller studenter som har gjennomført minimum 90 studiepoeng vil bli vurdert om søkermassen ikke skulle representere tilstrekkelige antall søkere med endt bachelorutdanning.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra institusjon eller arbeid med ungdom.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Sertifikat kl. B, med manuelt gir.
 • Det er ønskelig at du har miljøterapierfaring.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Lov om barnevern (barnevernsloven).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som motiveres av ansvar, arbeider selvstendig, er trygg i voksenrollen og som kan romme ungdommene og deres behov. Du må ha evne til å danne gode relasjoner, opprettholde god struktur, ha et faglig perspektiv og kunne samarbeide i team. Du er fleksibel og trives med store utfordringer og du har evne til hurtig omstilling. For deg er medvirkning og samarbeid med familie, nettverk og andre samarbeidspartnere en viktig del av det miljøterapeutiske arbeidet.

Det er nødvendig med god helse, da arbeid med ungdom i institusjon kan være fysisk og psykisk krevende.

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, pt. kr. 435 600 - 553 500 (ltr. 45–60). 
 • Søkere med videreutdanning tilsvarende minimum 60 studiepoeng kan lønnes i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, pt kr. 493 700 - 604 400 (ltr. 53-65). 
 • Studenter med fullført minst 90 studiepoeng lønnes i stillingskode 1488 miljøterapeut, pt kr. 412 000 - 464 200 pr. år (ltr. 41-49). 
 • Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Vi har gratis parkering.

I tillegg kan vi tilby:

 • Arbeid i en virksomhet i faglig utvikling med mulighet for stor medvirkning.
 • Godt arbeidsmiljø på en trivelig institusjon sentralt i Gjøvik.
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

 

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Innlandet barnevernsenter.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.


Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
20
Sted
Øverbyvegen 90, 2819 Gjøvik
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sosionom,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Barnevernspedagog

Nøkkelord

Tilkallingsvikar, Ferievikar, Sommervikar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rune Kristensen
Stillingstittel
Fagrådgiver
Telefon
466 19 661
Kontaktperson
Linda Simonsen Løkken
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
466 16 761
Følg firma
3434 følger dette firmaet

Øverbyvegen 90, 2819 Gjøvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 289819198
Sist endret 1. feb. 2023 07:14

Rapporter annonse