Er du engasjert i barns oppvekstsvilkår? Da er du den rette for oss ved Vikhammer barnehage!

Arbeidsgiver
Malvik kommune
Stillingstittel
Pedagogisk leder / Barnehagelærer
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Vi ser etter deg som vil være med med å utvikle den nye Vikhammer barnehage som er ferdigstilt sommeren 2023. Som pedagogisk leder/barnehagelærer på Vikhammer barnehage er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og danning. Når du jobber som pedagogisk leder/barnehagelærer bruker du din faglige, pedagogiske og etiske kompetanse for å legge til rette for at barnegrupper og enkeltbarnet opplever et trygt felleskap i hverdagen. Du ser barnas individuelle styrker og behov, og sørger for at de opplever mestringsfølelse. Som pedagogisk leder/barnehagelærer skal du ta gode valg i møte med barn og foreldre i forskjellige situasjoner, basert på etiske verdier som for eksempel respekt, personvern, menneskeverd og profesjonell integritet.
 


Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å lede og/eller bistå i det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarn og barnegruppen.
 • Veilede kolleger så dere sammen kan skape et godt leke- og læringsmiljø med fokus på gode relasjoner.
 • Ansvaret for et godt foreldresamarbeid.
 • Være nysgjerrig og aktiv i møte med barns lek og fasilitere et spennende lekemiljøe både inne og ute i barnehagen.
 • Delta og bringe faglige refleksjoner inn i barnehagens lederteam(for ped.lederstillinger), i felles møter og på studiedager.
 • Ansvar for organisering og samarbeid mellom avdelingene.
 • Du har medansvar for samarbeidet mellom faggruppene i barnehagen.
 • Du må følge opp rutiner innen HMS, lover og forskrifter.

Kvalifikasjonskrav
 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • God kunnskap om rammeplan for barnehager
 • God skriftlig og muntlig framstilling på norsk 
 • Du må kunne jobbe med alle aldersgrupper i barnehagen, 0-6 år
 • Du har gode digitale ferdigheter og du kan bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet med barn.

Personlige egenskaper
 • Vi søker pedagoger som har stort engasjement for å jobbe med barn og som samhandler godt med kollegaer og foreldre. 
 • Du har gode lederegenskaper som er forenlig med kommunens kjerneverdier åpen, nyskapende og samhandlene. 
 • Du legger tilrette for at barn skal oppleve mestring, felleskap og glede.
 • Du skal kunne samhandle i team for å etablere et god samarbeidsklima.
 • Du ser verdien i pedagogisk dokumentasjon som metode for refleksjon, undring og endring.
 • Du må være profesjonell, tydelig og utadvendt og liker å jobbe i en hektisk hverdag.
 • Du har god struktur i arbeidet og vektlegger god oversikt og planlegging.
 • Du samarbeider godt med de andre voksne i barnehagen, og bidrar til et raust arbeidsmiljø
 • Du må ha en helse som er forenlig med arbeidet i barnehagen
 • Menn oppfordres til å søke                   

For nærmere opplysninger om, kontakt:

Styrer i Vikhammer barnehage, Therese Aune tlf: 90728131


Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Vi tilbyr
 • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår. 
 • For mer informasjon om pensjon klikk her (https://www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt)

Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier: Åpen - nyskapende - samhandlende

Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker jobb til oss. Aktuelle vedlegg er vitnemål og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold. 


Om arbeidsgiveren

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Hver dag arbeider omlag 1000 medarbeidere med å gi kommunens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekstmiljø, et godt nærmiljø og rikt kulturliv. Vi har et aktivt kultur og idrettsmiljø og utmerkede friluftsområder. Kommunen er i vekst med god tilgang på boliger, boligtomter og et næringsliv i utvikling.

Malvik kommune er fremtidsrettet og samarbeider tett med forskningsmiljøet i Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik, og kommunen har tillegg tettstedene Vikhammer og Sveberg, hvor en har gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6. 

Vikhammer barnehage ligger idyllisk plassert på Vikhammer, rett ved sjøen og er godt plasser mellom trær og kongegraver fra vikingetiden, noe som byr på et flott turområde med et spennende læringsmiljø både ute og inne. 

Barnehagen har 104 plasser, med fire grupper med barn under tre år og to grupper med barn over 3 år. Barnehagen er universelt utformet, tilrettelegges for barn med særskilte behov.

Barnehagen vektlegger arbeid rundt verdier som bærekraft, grønn barnehage, natur, friluftsliv og fysisk aktivitet. Barnehagen har egen kjøkkenhage der barn og ansatte kan dyrke frukt og grønnsaker til eget bruk.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
9
Sted
Vikhammer, 7560 Vikhammer
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnehage / Barnehagelærer,
Barnehage / Pedagogisk leder

Annonseinformasjon

FINN-kode 288898519
Sist endret 24. jan. 2023 15:31

Rapporter annonse