Ønsker du deltidsstilling i et spennende fagmiljø?

Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Stillingstittel
Deltidsstillinger på helg og hvilende natt
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Rælingen kommune

Seks voksne beboere og en barnebolig gir oss spennende og varierte dager. Beboerne våre er i stadig endring og de faglige utfordringene krever nytenkning og stadig faglig utvikling med bruk av målrettet miljøarbeid. Det er ressurssterke mennesker, mennesker med sjeldne diagnoser og sammensatte problemstillinger. Og det er mennesker med store omsorgsbehov, behov for gode rollemodeller, tydelighet og struktur. Beboerne er i alderen 16 til 55 år, og har psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. Hver beboer har sitt team med ressurspersoner som ledes av primærkontakt i samarbeid med fagleder.

Du vil jobbe i et godt og trygt arbeidsmiljø der kollegene dine ønsker at du lykkes. I ansattgruppen er det god variasjon i alder, fagbakgrunn og vi har en jevn andel av kvinner og menn. Felles for alle er høyt engasjement og faglig dyktighet! Det er stort rom for læring og personlig utvikling. Vi har mål om en god hverdag gjennom god samhandling og vil ha med deg som ønsker å gjøre noe meningsfullt!
 
Vi søker nå etter deltidsansatte til helgestillinger med arbeid hver 2. eller 3. helg. Stillingsstørrelsene varierer fra 15% til 25%. En av stillingene er en 38% hvilende nattstilling med arbeid ukedager og hver 3. helg

Arbeidsoppgaver

Gi tjenester til brukerne våre
Håndtere utfordringer knyttet til utviklingshemming, seksualitet og psykiske lidelser
Lage gode relasjoner med sårbare brukere
Motta veiledning og opplæring
Samarbeide med pårørende
Følge Rælingen kommunes verdier (RAR: Respekt, Ansvarlighet, Redelighet)
Gjennomføre arbeidsoppgaver delegert av fagleder, avdelingsleder og enhetsleder

Kvalifikasjoner

Det kreves at du

Er helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller har annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning
Studenter under relevant utdanning oppfordres til å søke
Håndterer utfordrende situasjoner med sjikanering, trusler og vold
Benytter HAVA som skadeavvergingsmetode, og trener jevnlig
Gjennomfører tvangstiltak etter hol kap 9
Behersker norsk med god muntlig og skriftlig framstillingsevne tilsvarende nivå B2
Foreviser politiattest før tiltredelse, i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen

Det er ønskelig at du har
Erfaring med målgruppen     
Digital kompetanse
Førerkort klasse B

For at din søknad skal bli tatt i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring, i form av vitnemål og tjenestebevis/arbeidsattester

 

Personlige egenskaper

Du er
Trygg og bevisst egne holdninger og verdier
Robust, utholdende og tydelig
En god rollemodell
Strukturert, effektiv og selvstendig
 
Du har
Gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling
God relasjonell forståelse
Gode profesjonelle ferdigheter
Evne til å endre egen praksis

Vi tilbyr

Et meget godt arbeidsmiljø og gode faglige utviklingsmuligheter
Engasjerte og faglig dyktige kollegaer med ulik fagbakgrunn
En ansattgruppe med god variasjon i alder og en jevn fordeling av kvinner og menn
 
Fast belastningstillegg  
For studenter under relevant helse-og sosialfaglig utdanning gis økt lønn for hvert beståtte semester
Veldig god ytelsesbasert pensjon via KLP
God ansattforsikring samt gruppelivsforsikring

Om arbeidsgiveren

Rælingen kommune har ca. 19 000 innbyggere og ligger sentralt i Viken fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. 

Kommunen er i sterk vekst, og de neste årene utvikles det et sentrumsområde på Fjerdingby med boliger, forretninger, helse- og kulturtjenester og nye Fjerdingby skole. I tillegg utvikles Marikollen idrettspark med nye skiløyper, alpinbakker, hoppbakker og friområder sammen med eksisterende fotballbaner og idrettshall.


Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 
Enhet for tilrettelagte tjenester disponerer ca 104 årsverk fordelt på 160 fast ansatte. Enheten yter bo- og miljøarbeidertjenester og avlastning tilknyttet bolig for utviklingshemmede, samt dagaktivitetstilbud.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Helsepersonell

Nøkkelord

Lillestrøm;studenter;helsefagarbeider

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rachel Harviken Kulblik
Stillingstittel
Assisterende avdelingsleder
Telefon
957 80 099
Følg firma
574 følger dette firmaet

Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288880154
Sist endret 24. jan. 2023 13:13

Rapporter annonse