Ferie- og tilkallingsvikarar som sjukeheimslege

Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune Pleie/Omsorg-Sjukeheimslegar
Stillingstittel
Ferie- og tilkallingsvikarar som sjukeheimslege
Frist
01.02.2023
Bli kjent med Bjørnafjorden kommune

Vi søkjer deg som ønskjer å jobbe i eit spennande og godt miljø og vil lære meir om sjukeheimsmedisin.
Vi treng både tilkallingsvikarar og deg som kun ønskjer å jobbe som ferievikar i sommar.

Arbeidsstad.
Pleie- og omsorgstenesta ved Luranetunet bu- og behandlingssenter på Os med kort reiseveg frå Bergen. Det vil og vere mogeleg å ta vakter ved Fusa bu- og behandlingssenter i Eikelandsosen. 

Luranetunet bu- og behandlingssenter (LBBS)  har to korttidsavdelingar og åtte langtidsavdelingar med til saman ca 175 bebuarar. Vi har òg ein ny og flott innebygd tropehage på 1300 m2, der temperaturen er behageleg heile året. 

Fusa bu-og behandlingssenter (FBBS) har ein miljøavdeling for personar med demens, ein bu avdeling og ein korttids-og rehabiliteringsavdeling med til saman ca 40 bebuarar.

Vi har og 3 kommunale ØH-senger innen somatikk, rus og psykiatri. 2 på LBBS og 1 på FBBS.

Kortidsavdelingane er for pasientar som treng vidare behandling etter sjukehusopphald (opptrening, vidare medisinsk behandling, rehabilitering), eller palliative pasientar med behov for lindrande behandling. Vi tar imot heimebuande som treng avlastning eller medisinsk utgreiing.

Teamet med sjukeheimslegar v/LBBS vil gje gode mogelegheiter for medisinstudentar med lisens å kunne jobber med god oppfølging og rettleiing av erfarne leger. Faste møtepunkt med fagleg påfyll.

Dersom du ønskjer å ta vakter ved FBBS må du oppnådd graden cand.med. Dette då du her jobbar meir sjølvstendig.

Arbeidsoppgåver
- Utgreiing, behandling og oppfølging av bebuarar, inkludert legevisitt, årskontrollar og legemiddelgjennomgang
- Tverrfagleg samarbeid, samt samarbeid med pårørande og fastlegane i kommunen
- Rådgjeving og rettleiing til helsepersonell ved behov

Kvalifikasjonar
- Du er lege eller legestudentar med lisens
- Du har god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
- Utanlandsk utdanning må vere NOKUT-godkjent
- Gyldig politiattest må leggast fram

Personlege eigenskapar
- Du har interesse for feltet sjukeheimsmedisin
- Du er ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gjer god livskvalitet
- Du har gode samarbeidsevner,er pliktoppfyllande og fleksibel
- Du har gode kommunikasjonsevner og møter andre på ein respektfull måte

Vi tilbyr
- Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
- Meiningsfull vikarjobb med nyttig og verdifull arbeidserfaring. 
- Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
- Løn etter gjeldande avtalar

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det.

Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.

 

Om arbeidsgiveren

Bjørnafjorden kommune har i underkant av 25 000 innbyggarar og rundt 1800 kommunalt tilsette.

Vi er ein nær og varm kommune, noko som gjenspeglar seg i misjonen vår Det gode liv for alle. Som arbeidstakar bidrar du med oppgåver som er viktig for innbyggarane våre og lokalsamfunnet vårt. Du betyr noko, og det du gjer betyr noko!

Vi jobbar med fleire spennande prosjekt, og er alltid på utkikk etter engasjerte folk med hjartet på rette staden. Er det deg?

Antall stillinger
4
Sted
Solstrandsvegen 39, 5200 Os
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege / Allmennmedisin,
Lege,
Lege / LIS

Nøkkelord

lege, sykehjem, ferie, tilkalling, eldreomsorg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Synnøve Tvedt Skarstein
Telefon
467 47 564
Følg firma
432 følger dette firmaet

Solstrandsvegen 39, 5200 Os

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288854332
Sist endret 24. jan. 2023 09:41

Rapporter annonse