Utløpt

Førsteamanuensis i keramisk kunst (vikariat 3 år)

Arbeidsgiver
Kunsthøgskolen i Oslo
Stillingstittel
Førsteamanuensis
Frist
19.10.2022
Ansettelsesform
Vikariat
Om stillingen

Ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og Håndverk er det nå ledig en 3-årig 40% vikariatstilling som førsteamanuensis på fagområdet keramisk kunst. 


Fagområde Keramikk

Utdanningen baserer seg på undervisning i teori og metode knyttet til keramisk kunst, kunnskap om leire som materiale, og kunnskap om keramiske teknikker og prosesser.

Hovedarbeidsområdene er objekt, skulptur, installasjon og konseptbaserte tilnærminger. Forholdet mellom idé og materiale står sentralt og det legges stor vekt ved studentens individuelle kunstneriske utvikling. Den faglige spesialiseringen gis gjennom kurs, workshops, forelesninger og veiledning. Studiet har som mål å skape bevissthet omkring det keramiske materialets virkemidler og meningsbærende potensiale, og styrke studentenes evne til kritisk refleksjon i forhold til egen kunstnerisk praksis. 


Arbeidsoppgaver

Vi søker en kunstner som uttrykker seg gjennom bruk av keramiske materialer og teknikker. Stillingen vil i hovedsak knyttes til undervisning og veiledning på keramikkverkstedet, og til kunstnerisk utviklingsarbeid og administrasjon. Det kreves at undervisningen knyttes nært opp til eget kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Til stillingen ligger det også et ansvar for å bidra til å videreutvikle studieprogrammene på avdeling Kunst og Håndverk, med fokus på kvalitet, fornyelse og kritisk refleksjon. Studieprogrammenes innretning skal ta hensyn både til materialfagenes historie og til utviklingstrekk i samtidskunsten. Avdeling Kunst og Håndverk skal utforske og utvikle den medium- og materialbaserte kunsten og delta i samtidens kunstdiskusjoner.

Det kreves at den som får stillingen deltar i den kunstfaglige debatten og bidrar til å profilere den faglige virksomheten ved fagområdet, nasjonalt og internasjonalt. 

Øverste leder for stillingen er dekan, som er både faglig og administrativt ansvarlig for driften av avdelingen. Ettersom stillingen er en deltidsstilling, vil fordeling av arbeidstiden bli fastsatt av arbeidsgiver etter nærmere avtale. 


Kvalifikasjonskrav

Søkeren må kunne dokumentere:

 • Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning innen området keramisk kunst
 • Utdanning på høyeste nivå på fagområdet fra Norge eller likeverdig utdannelse fra utlandet?
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på høgskolenivå på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Kompetanse på høyt nivå når det gjelder keramiske arbeidsprosesser og teknikker som modellering, bygging, støp, glasurarbeid og brenneteknikker
 • Inngående kunnskap om det nordiske og internasjonale feltet for keramisk samtidskunst?
 • Erfaring med og interesse for nyskapende undervisningsmetoder, kunstutdanning og interesse for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Organisatorisk og administrativ erfaring 

Søkeren må beherske et nordisk språk og engelsk både muntlig og skriftlig. 

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, kan den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk. 


Personlige egenskaper
 • Evne til å skape tillit, entusiasme, refleksjon og kritisk tenkning hos studenter?
 • Gode samarbeidsevner og pedagogiske evner?
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og godt sosialt klima på Kunsthøgskolen i Oslo
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Ved tilsetting vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet, selvstendighet og pålitelighet


Kunsthøgskolen tilbyr
 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka 
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Lønn etter statens regulativ - lønn (brutto) som førsteamanuensis SKO 1011 kr 648 700 - 701 300 (ltr. 69 -73) avhengig av kvalifikasjoner. 

Fra lønn går det 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse


Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden. Se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad. 

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav, som nevnt over, kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjonen for stillingen. 

Som vedlegg til søknaden skal det følge:

 • Vitnemål og attester 
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid 
 • Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet 
 • Annet materiale som har relevans for stillingen 

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

 • Gjengivelse av kunstnerisk arbeid ved DVD/video, fotografier eller lignende 
 • Dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger - for eksempel gjennom program, katalog, turnèliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner 
 • Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet
 • Kunstneriske priser, innkjøp og oppdrag 

Søker har mulighet til å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert. 

Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeid for søknaden til førsteamanuensis. Dette skal sendes inn som et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg/arbeid. 

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i fire eksemplarer, og skal være innsendt til HR, innen søknadsfristens utløp. 

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR-teamet, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130, Oslo, Norge. 


Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammene ved avdelingen. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Åremålsansettelsen utformes i samsvar med departementets bestemmelser om slike ansettelser.


Kontaktinformasjon

For spørsmål angående stillingen, ta kontakt med dekan Boel Christensen-Scheel, på mail boelchri@khio.no eller mobil 934 01 275

For spørsmål knyttet til innsending av søknad og dokumentasjon, ta kontakt med HR-teamet på e-post: hr@khio.no


Om arbeidsgiveren

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design, Dans, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til i den verneverdige Seilduksfabrikken ved Akerselva og er et av Nord-Europas største og mest moderne anlegg for kunst og designutdanning. 

Avdeling Kunst og Håndverk tilbyr en bachelorutdanning i medium og materialbasert kunst og to ulike masterutdanninger. Det er også stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid tilknyttet avdelingen. 

Avdeling Kunst og Håndverk vektlegger å utforske og utvikle den medium- og materialbaserte kunsten og å delta i samtidens kunstdiskusjoner. Å utdype sammenhengen mellom kunst og virkelighet, problemstillinger knyttet til kunstens materiale og og kunstnerisk praksis i en sosial og politisk kontekst står sentralt i avdelingens arbeid. I avdeling Kunst og Håndverk er det rundt 35 ansatte og ca. 150 studenter

For nærmere opplysninger om avdelingen:  https://khio/studier/kunst-og-handverk

Sektor
Offentlig
Sted
Fossveien 24, 0551 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Kunst og kultur,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis,
Utøvende kunst
Følg firma
471 følger dette firmaet

Fossveien 24, 0551 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274143280
Sist endret 23. sep. 2022 15:04

Rapporter annonse