Inaktiv

Oslo teatersenter søker faglig koordinator (40%) ved Oslo teaterskole

Arbeidsgiver
Oslo teatersenter
Stillingstittel
Faglig koordinator
Frist
20.06.2021
Ansettelsesform
Prosjekt
Bli kjent med Oslo teatersenter

Midlertidig ansettelse i 40 %-stilling

Stillingen er en del av et prosjekt av to års varighet, hvor Oslo teatersenter (OTS) søker en faglig koordinator for vår teaterskole. OTS vil evaluere prosjektet etter toårsperioden, med mulighet for forlenget ansettelse. 


Om Oslo teatersenter

Oslo teatersenter ble grunnlagt i 1975 og Oslo teaterskole er ett av våre viktigste satsningsområder. Teaterskolen har i dag åtte ulike grupper med i alt ca 120 elever i alderen 7-18 år. Det er syv teaterinstruktører tilknyttet skolen, som har det faglige ansvaret for gruppene. Oslo teatersenter opplever stor pågang av barn og unge som ønsker plass på teaterskolen og vi har lange ventelister. 


Om stillingen

Stillingen som faglig koordinator ved Oslo teaterskole er en 40 % midlertidig prosjektstilling med varighet på to år. En viktig oppgave for prosjektarbeidet som faglig koordinator er å styrke vår teaterskole ved å utvikle og fasilitere denne. Vår visjon er videre ekspansjon som teaterfaglig kraftsenter og spennende arena for scenisk samskaping, av og med barn og unge. 

Oslo teatersenter søker en meget godt kvalifisert person til den faglige satsningen. Faglig koordinator vil ha hovedansvaret for teaterskolens helhetlige faglige utvikling og implementering av fagplanarbeid. Faglig koordinator vil videre ha ansvar for programopplegg for styrking, utvikling og faglig påfyll gjennom workshops og seminar for teaterskolens instruktører. 

Stillingen medfører ansvar for planlegging og gjennomføring av teaterskolens fagplaner, årshjul, samt progresjon og gjennomføring av skolens aktiviteter. 

Faglig koordinator vil ha ansvar for målrettet og konstruktiv samhandling med teaterskolens instruktører. Vi søker en person med helhetsperspektiv for ledelse av kunstnerisk utviklingsarbeide og pedagogisk praksis, og evne til å være fleksibel og tilby faglig støtte til teaterskolens elever og instruktører. 

Arbeidet vil gjennomføres i tett samarbeid med Oslo teatersenters administrasjon. 


Faglige kvalifikasjoner

Stillingen som faglig koordinator krever svært gode kunnskaper i norsk, og gjerne engelsk. Det bør dokumenteres meget god kompetanse innen tekst/manusutvikling/dramaturgi, og fra erfaring med å kunne veilede innen dette. 

Bred kompetanse og erfaring fra det samtidige scenekunstfeltet er en nødvendig forutsetning for stillingen. 

Forventet oppstart for prosjektstillingen er 1. september 2021.


Arbeidsoppgaver

 • Implementering og gjennomføring av fagplanarbeid i felleskap med instruktørene.
 • Planlegging og programmering av workshops/seminar.
 • Veiledning av instruktører og elever.
 • Ledelse av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.
 • Rapportering og evaluering av teaterskolens faglige prosesser og utvikling.
 • Andre administrative oppgaver etter avtale med daglig leder.


Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole innen fagfelt som; teatervitenskap, dramaturgi, skuespill, regi, praktisk-pedagogisk studie. 
 • Stor entusiasme og meget god kunnskap og interesse for fagområdet.
 • Erfaring fra veiledning og undervisning av barn og unge. 
 • Flytende i norsk.
 • Søkeren må beherske engelsk skriftlig og muntlig godt.


Det vil bli lagt vekt på en kombinasjon av følgende kvalifikasjoner

 • Ekstensiv arbeidserfaring kan vurderes som kompetansegrunnlag for stillingen.
 • Bred erfaring fra det scenekunstfaglige feltet, gjerne med eller innen ulike roller.
 • Bred erfaring med kunstneriske prosesser fra det frie scenekunstfeltet.
 • Dokumentert erfaring med prosjektledelse, herunder planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fagfeltet.


I tillegg vil det bli lagt vekt på

 • Forståelse for hvordan den kunstneriske praksis stimulerer og inspirerer elevene.
 • Evne til å langsiktig planlegging og å lede prosjekt og prosesser. 
 • Evne til å se behov og kvaliteter hos kolleger og elever. 
 • Skape gode faglige handlingsrom utifra egne bevisste valg og strategier.
 • Evne til fleksibilitet og til å samarbeide tverrfaglig. 
 • Gjennomføringskraft og raushet i møte med kolleger og elever.
 • Godt faglig nettverk, nasjonalt og internasjonalt.


Ved vurdering av søkere til stillingen vil det i tillegg til faglig og pedagogisk kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Søkeren skal tilfredsstille kravene om praktisk-pedagogisk kompetanse fra utdanning og dokumentere arbeidserfaring. 


Oslo teatersenter tilbyr 

 • Et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø innen det frie scenekunstfeltet.
 • Gode muligheter for egen kunstnerisk utvikling/forskning.
 • Prosjektansettelse med midlertidig ansettelse i to år.
 • Mulighet for forlengelse av prosjekt, eventuelt at stillingen omgjøres til fast stilling etter endt prosjektperiode. 


Søknad

Det stilles særlig krav til bred dokumentasjon til arbeidserfaring innen stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver. 

Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge

 • CV
 • Vitnemål og attester 
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og pedagogiske kvalifikasjoner som har relevans for stillingen.
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid/forskning.

Dersom søker henviser til egne hjemmesider for dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid er det viktig at søker forklarer nærmere hva som ønskes vurdert.


Generelle krav

Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for undervisningsvirksomhet for barn og unge, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Vandelsattest fra politiet vil bli etterspurt ved tilbud om ansettelse. Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Oslo teatersenter oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, religion og etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Oslo teatersenter (OTS) er til for bredden i scenekunstfeltet – fra grasrota til det profesjonelle.

OTS ble etablert 2. september 1975, og er en frivillig organisasjon som tilbyr infrastruktur og nettverk for teatergrupper, frie grupper, skuespillere, dramatikere, instruktører og pedagoger. Oslo teatersenter holder til i TRAFO Kunstnerhus på Tøyen.

Nettverk
Facebook
Sektor
Organisasjoner
Sted
Hovinveien 1, 0576 Oslo
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Kunst og kultur,
Annet
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Kurs og opplæring,
Undervisning og pedagogikk / Veileder

Nøkkelord

scenekunst, teaterskole, teater

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ina Kobbevik Brundtland
Stillingstittel
Daglig leder
Mobil
930 06 945
Følg firma
11 følger dette firmaet

Hovinveien 1, 0576 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 219812399
Sist endret 21. jun. 2021 00:04

Rapporter annonse