Er du opptatt av at vi skal ha kunnskap om matjorda vår?

Arbeidsgiver
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Stillingstittel
Jordkartlegger - sesong
Frist
16.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Nøkkelinformasjon

Flere og flere etterspør stedfestet informasjon om jordsmonnets egenskaper og vi trenger derfor flere jordkartleggere. Kartlegginga foregår på jordbruksareal på utvalgte områder i Norge hver vår og høst. 

Stillingene er plassert i divisjon for Kart og Statistikk, avdeling Jordkartlegging.


Beskrivelse av stillingen og hovedoppgaver

Stillingens oppgave er jordkartlegging på fulltid i de delene av året som jordkartleggingen gjennomføres, april-mai og september-oktober, i utgangspunktet 20 - 30% stillingsandel på årsbasis. Jordkartleggingen pågår i 3-5 kommuner hvert år. Arbeidssted vil variere fra år til år og vil stort sett innebære fravær fra hjemmet i lengre perioder. I hver kartleggingskommune er det en gruppe av jordkartleggere, hver jordkartlegger får ansvar for et gitt område innen kommunen. Arbeidet utføres i henhold til en standardisert metodikk og setter store krav til å ta gode og selvstendige beslutninger innenfor den gitte metodikken. Alle jordkartleggere bor i felles feltbolig, så du må være fortrolig med å bo sammen med kollegaer når arbeidet utføres.

Det norske jordkartleggingsprogrammet stedfester og dokumenterer jordsmonnets egenskaper. Resultatene fra jordkartlegginga benyttes for å lage temakart som gir grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger om bruk av jordsmonnet.


Kvalifikasjonskrav
  • Utdanning på bachelor- eller masternivå i jordfag eller annen naturfaglig retning på samme nivå som er relevant for stillingen. Omfattende, relevant praktisk erfaring vil delvis kunne kompensere for utdanning.
  • Gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk
  • Må være i stand til å utføre relativt krevende fysisk arbeid i all slags vær, i de delene av året som jordkartleggingen pågår
  • Førerkort for personbil

Det er en fordel om du har
  • Erfaring med feltbasert kartlegging av naturressurser
  • Erfaring med bruk av digitaliseringsverktøy

Personlige egenskaper
  • Evne til å arbeide selvstendig innenfor rammen av gitt metodikk
  • Være i stand til å jobbe nøyaktig og metodisk
  • Ha en effektiv og målrettet arbeidsstil
  • Trives med å arbeide utendørs

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsingeniør/overingeniør kode 1085/1087, lønnstrinn 46-63 (kr. 422.600  - 566.700 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder Siri Svendgård-Stokke, tlf. 478 14 011


Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.


Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.


Om arbeidsgiveren

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling Jordkartlegging har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jord på dyrket mark. Resultatet av kartleggingen publiseres på NIBIOs kartportal Kilden i form av temakart. Sentrale aktiviteter er planlegging og utføring av selve jordkartleggingen og utarbeiding av ulike temakart. En vesentlig del av virksomheten består også av å formidle til ulike brukergrupper i næring og forvaltning. Avdelingen er involvert i ulike forsknings- og utredningsprosjekter, og har et ansvar for internasjonal rapportering av jordsmonndata. 

Sektor
Offentlig
Sted
Raveien 9, 1430 Ås
Flere arbeidssteder
0116 Oslo,
7031 Trondheim,
9269 Tromsø,
5006 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Ingeniør / occupation_engineer_bioengineering,
Ingeniør / Kjemiingeniør

Annonseinformasjon

FINN-kode 216009823
Sist endret 23. apr. 2021 12:25

Rapporter annonse