Utløpt

Prosjektstilling psykolog

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
Prosjektstilling psykolog
Frist
25.03.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Stavanger kommune

Krisesenteret i Stavanger 

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, herunder også menneskehandel og tvangsekteskap. Tilbudet består av et akutt, midlertidig botilbud der det er nødvendig, men også et samtaletilbud til dem som ikke har behov for botilbudet. Krisesenteret bistår også med oppfølging i reetableringsfasen. 

Krisesenteret i Stavanger er en del av Stavanger kommune og er en del av kommunens tjenester innen avdeling Helse og omsorg. Krisesenteret gir tjenester til 15 kommuner i Sør-Rogaland. Tjenestene inkluderer:  

•Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler 

•Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted. 

•Foreldreveiledning 

•Et midlertidig bosted når dette er nødvendig. 

•Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet 

Krisesenterets ansatte har en bred fagbakgrunn innen blant annet sosialt arbeid, barnevern, psykisk helse, pedagogikk og vold i nære relasjoner. Alle som arbeider med brukere må ha utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Krisesenteret arbeider med traumebevisst omsorg (TBO). 

 

Psykolog i prosjektstilling

Krisesenteret i Stavanger har blitt tildelt tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å ansette en psykolog i et prosjekt som tar sikte på å bedre livsmestring for brukere i reetableringsfasen og et mer helhetlig tilbud til sårbare brukergrupper. Krisesenteret i Stavanger ønsker å ansette en psykolog som skal tilby samtalehjelp til brukergruppen som ikke får annen psykologhjelp i sin kommune, men som kan ha nytte av verktøy for å øke sin egen livsmestring og følge opp behovene brukerne har, med fokus på reetableringsfasen. Krisesenteret erfarer at det er et opphold mellom den akutte traumestabiliseringen som krisesenteransatte står for, og en eventuell behandling hos psykolog i etterkant. Mange av krisesenterets brukere har sammensatte behov og kompliserte traumeerfaringer, og er avhengig av mye støtte for å kunne håndtere sin egen livssituasjon. Krisesenterets erfaringer er at denne gruppen har behov for psykologisk førstehjelp mellom den akutte traumebehandlingen og en eventuell senere behandling.  

Psykologen skal tilby samtalehjelp utover den akutte traumestabiliseringen som krisesenteransatte tilbyr. Tiltaket er tenkt å styrke behandlingstilbudet til voldsutsatte som ikke tilfredsstiller inntakskriteriene til annen psykologisk bistand i perioden rett etter den akutte fasen, for å bedre kunne hjelpe den enkelte håndtere sin egen livssituasjon i reetableringsfasen. Psykologen skal gi samtalehjelp og verktøy særlig i perioden rett før og etter utflytting fra krisesenteret, og er ikke tenkt som et helhetlig behandlingstilbud, men som konkret psykologstøtte for å mestre livet i den perioden brukeren befinner seg i, og i en eventuell ventetid på behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Særlig er dette tilbudet tiltenkt gruppen som ikke kvalifiserer til andre tiltak, men kan ha god nytte av samtalehjelp for å kunne håndtere en ny hverdag. Behovet synes særlig stort hos brukergruppen som har tidligere traumeerfaringer i livet og ulike utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus. 

Arbeidsoppgaver

Tilby psykologisk førstehjelp/traumestabilisering og støtte til krisesenterets brukere. 

Delta i intern og ekstern møtevirksomhet 

Administrative arbeidsoppgaver knyttet til stillingen 


Kvalifikasjoner

Nødvendig:  

For å inneha stillingen må du ha gjennomført profesjonsstudiet i psykologi. 

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er svært viktig.  

Ønsket:  

Relevant arbeidserfaring fra minst ett av fagfeltene sosialt arbeid, vold i nære relasjoner, psykiatri, overgrep, familievern eller forebyggende helsearbeid vektlegges 

Personlige egenskaper

Det vil særlig vektlegges at du gode evner til å håndtere mennesker i krisesituasjon 

God evne til å kommunisere er en forutsetning  

Du har gode samarbeidsevner  

Du arbeider selvstendig og strukturert  

Vi ser etter en positiv bidragsyter til et godt og tillitsfullt arbeidsmiljø

Personlig egnethet og motivasjon for fagfeltet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

En unik mulighet til å jobbe for bedre livsmestring og helhetlig tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. 

Et inkluderende og godt arbeidsmiljø med engasjerte og profesjonelle kolleger. 

Selvomsorg og støttende arbeidsklima blant ansatte er viktige verdier for oss, og vi har strukturer for debrif, fagforum og drøfting av saker i team.

Stillingen er avlønnet som 847000 psykolog . Endelig lønnsplassering etter erfaring og kvalifikasjoner  

Kurs og veiledning vil kunne være aktuelt

Fra lønnen trekkes lovbestemt pensjonspremie til KLP 

Det stilles krav om plettfri vandel, jfr krisesenterloven § 7 

Ansettelse i en IA-bedrift  


Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søker vil bli varslet før offentliggjøring  

 

Stillingen er midlertidig ut året og tiltredelse er snarest mulig. Det kan være aktuelt med forlengelse avhengig av prosjektets resultat og tilgjengelige lønnsmidler, men da trolig i noe redusert stilling. 

Om arbeidsgiveren

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.


 Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.


 Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.


 Vår visjon: Vi bygger fellesskap!

Sektor
Offentlig
Sted
4001 Stavanger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog

Nøkkelord

Prosjekt,, psykolog,, traumestabilisering,, krisesenter,, vold

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hilde Sunde Hjelm
Stillingstittel
Fagleder
Telefon
51 53 06 23
Kontaktperson
Monica Velde Viste
Stillingstittel
Virksomhetsleder
Telefon
51 53 06 23
Følg firma
1019 følger dette firmaet

4001 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 210857289
Sist endret 12. mar. 2021 10:51

Rapporter annonse