Utløpt

Undervisningsstilling innenfor sirkulær økonomi og teknologi

Arbeidsgiver
Høgskolen i Østfold
Stillingstittel
Undervisningsstilling innenfor sirkulær økonomi og teknologi
Frist
17.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Ved Fakultet  for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi, Institutt for ingeniørfag er det fra 1. august ledig inntil 30% fast stilling som førstelektor / førsteamanuensis med kompetanse innenfor  sirkulær økonomi og teknologi. Stillingen lyses ut som en deltidsstilling, og er i hovedsak knyttet til undervisning og veiledning på studieprogrammet Master in Green Energy Technology.

Fra 1. august 2021 vil høgskolens fagmiljøer organiseres i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Studiene ved det nye fakultetet er organisert ved våre to studiesteder i Halden og Fredrikstad. Ditt hovedarbeidssted vil for tiden være i Fredrikstad, men det kan bli aktuelt med tilstedeværelse på begge studiesteder.


Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • undervisning og veiledning spesielt rettet mot emnet Adapting Technology to the Circular Economy (7,5 stp)
 • veiledning av studenter på masteroppgaver
 • å bidra til å videreutvikle studieprogrammet
 • andre undervisningsoppgaver og deltakelse i forskningsprosjekt knyttet til bærekraft og teknologi kan være aktuelt 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • minumim førstekomptanse innen fagområder som er relevant for stillingen
 • gode engelskkunnskaper (undervisning og veiledning vil i hovedsak være på engelsk)

I tillegg vektlegger vi

 • veilednings-/ undervisnings- og forskningserfaring innen fagområder som er relevant for stillingen
 • god kjennskap til SimaPro eller tilsvarende programmer
 • gode kunnskaper i norsk eller ett annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • gode formidlingsevner
 • studentengasjement
 • gode samarbeidsevner

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129#KAPITTEL_1).

For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis og professor kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: krav til utdanningsfaglig kompetanse ved HiØ (https://www.hiof.no/om/jobb/utdanningsfaglig-kompetanse/).

Dersom du ikke fyller krav til utdanningsfaglig kompetanse, må dette gjennomføres innen to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter i løpet av en tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.


Vi tilbyr
 • stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor mellom kr 526 000 - 726 400. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø


Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse (https://www.hiof.no/om/jobb/utdanningsfaglig-kompetanse/index.html)
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25


Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

 • Førsteamanuensis Shima Pilehvar
  E-post: shima.pilehvar@hiof.no ,
  Mob.nr. 405 600 02

 • Studieleder Beathe Kiland Granerud
  E-post: beathe.k.granerud@hiof.no, 
  Mob.nr. 928 882 95


Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling med fokus på tett og godt samarbeid med våre studenter og på tvers av fagmiljø. Vi har en solid posisjon i offentlig virksomhet og privat næringsliv med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med fokus på aktuell forskning.

Det nyopprettede Institutt for ingeniørfag er ett av tre institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Instituttet har ca. 430 studenter og 32 ansatte. Instituttet tilbyr utdanning på bachelornivå innen ingeniørfag maskin, bygg og elektro, samt mastergradsstudium innen grønn energiteknologi. Instituttet tilbyr også to forberedende kurs til ingeniørutdanningen (forkurs og realfagkurs). Nylig er innholdet i bachelorprogrammene revidert, og instituttet vil derfor fra høsten 2021 tilby  ingeniørutdanninger med en tydelig bærekraftsprofil. Det er i studieløpet lagt opp til stor grad av prosjektbasert arbeid på tvers av emner og studieprogrammer og i tett samarbeid med ingeniørbedrifter i regionen. Mange av instituttets ansatte er tilknyttet forskningsgrupper og deltar aktiv i forskningsprosjekt sammen med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Sektor
Offentlig
Sted
Kobberslagerstredet 5, 1671 Kråkerøy
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Veileder
Følg firma
279 følger dette firmaet

Kobberslagerstredet 5, 1671 Kråkerøy

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 209850793
Sist endret 3. mar. 2021 11:07

Rapporter annonse