Utløpt

Asker svømmeklubb søker synkron trener.

Arbeidsgiver
Asker Svømmeklubb
Stillingstittel
Synkron trener
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Asker Svømmeklubb

Asker Svømmeklubb søker etter dyktige synkron trener. Treningen er på kveldstid, men den rette søker kan også få ekstra tid som trener i andre grupper om ønskelig.


Vår synkron treningsgruppe/synkronskole består i dag av 14 ivrige jenter som trener 3 ganger pr. uke hvorav en av treningene er svømming. Vi leter etter en kreativ og engasjert trener til denne gjengen.

Erfaring fra tidligere arbeid med synkron eller som utøver på konkurranse nivå er ønskelig. Du må kunne lage koreografi og hjelpe jentene med å utvikle sine program. Klubben vil være behjelpelig med kursing i nye regler.


Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i vår region. Svømmeklubben skal være grunnmuren til å bygge gode rammer for deltakerne, og gi dem en følelse av tilhørighet, fellesskap og trygghet. Arbeidssted er Holmen Svømmehall og Risenga Svømmehall i Asker.


Trener synkron har følgende arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar og forberedelse med gjennomføring av treninger
 • Oppfølgning og rapportering av hver enkelt deltakers progresjon og mestring
 • Kommunikasjon med deltakere, foreldre og administrasjonen
 • Ivareta deltakernes sikkerhet til enhver tid i undervisningen
 • Stille på trenermøter og andre arrangementer


Er du den vi leter etter?

 • Ønsker en ekstrajobb ved siden av skole/studier
 • Selvstendig, strukturert og positiv
 • Leken, og trives med barn og ungdom
 • God til å samarbeide og trives godt i team
 • Du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø med dine kollegaer
 • Har mulighet til å jobbe 1-3 kvelds vakter
 • Har friår og mulighet til å stille på kort varsel
 • Du studerer gjerne og har fleksible hverdager


Hva kan vi tilby deg?

 • Et godt, stort og ungt arbeidsmiljø
 • Opplæring, kursing og utdanning
 • Konkurransedyktig lønn
 • En variert og morsom arbeidshverdag
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Mulighet for variert arbeidstid, som lett kan kombineres med skole og studier
 • Sosiale samlinger og arrangementer for de ansatte
Asker Svømmeklubb is in search of a competent coach for our synchronized swimming group. The group has its practice in the late afternoons/evenings, but the right applicant can also get extra time as a coach for other groups if they wish to.

Our synchronized swimming group currently consists of 14 eager girls who practice 3 times per week, with one practice being dedicated to swimming. Vi are in search of a creative and engaged coach for this bunch.

Past experience working within synchronized swimming or as an athlete at a competitive level is preferable. You will have to be able to create choreographies and help the girls develop their programs. The club will be helping out with education relating to new rules and regulations.


Asker Svømmeklubb has a goal of increasing the wellbeing and safety in water of the population in our region. The swim club will be the foundation for developing good guidelines for our members, and give them a feeling of belonging, fellowship and safety. Your workplace will be Holmen Svømmehall and Risenga Svømmehall in Asker.


Synchronized swimming coach will have the following responsibilities:

·      Responsibility for preparation and execution of their own practices

·      Following up and reporting on each individual swimmer’s progression and achievements

·      Communication with the swimmers, their parents and the administration

·      Maintain the swimmers’ safety at all times during the practices

·      Attend trainer meetings and other events


Are you the one we are looking for?

·      In search of an extra job besides school/higher education

·      Independent, structured and positive

·      Playful, and enjoy working with kids and young adults

·      Good at collaborating and happy working in a team

·      Wish to help maintaining a good working environment with your colleagues

·      Have the ability to work 1-3 evening shifts

·      Taking a gap year and have the ability to show up on a short notice

·      Studying and have a flexible everyday life


What can we offer you?

·      A good, large and young working environment

·      Training, courses and education

·      A competitive salary

·      A varied and fun work week

·      Good opportunities for personal development

·      The option of a varied timetable, which easily can be combined with school and education

·      Social events and happenings for the employees


Wish to work with us? Send us an application and a resume where you tell us a little about yourself and what qualities and abilities you have. 


Ønsker du å jobbe med oss? Send en søknad og CV hvor du forteller litt om deg selv og hvilke kvaliteter og egenskaper du har.

Om arbeidsgiveren

Asker Svømmeklubb er en av Norges største svømmeklubber med 1600 medlemmer.
Klubben holder til i Asker og avholder aktivitet på Holmen og Risenga Svømmehall. Vi er
stolte av vårt varierte og gode tilbud til baby, barn, ungdom og voksne.

Vårt sammfunnsoppdrag:
Å bidra til at våre sambygdinger i Asker trives og er trygge i vann og at våre ungdommer blir sunne og hele mennesker.

Våre verdier:
Trivsel, trygghet og prestasjon i vann.

Vår visjon:
Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel, trygghet og prestasjon.

Nettverk
Facebook
Sektor
Privat
Sted
1394 Nesbru
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Idrett og trening
Stillingsfunksjon
Kurs og opplæring,
Trener / Personlig trener,
Undervisning og pedagogikk

Nøkkelord

Svømming, idrett, barn og unge, Synkronsvømming, Trener

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mette Hustoft
Stillingstittel
Bredde- og prosjektansvarlig
Mobil
412 91 870
Følg firma
21 følger dette firmaet

1394 Nesbru

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 186904067
Sist endret 24. feb. 2023 12:28

Rapporter annonse