Utløpt

Er du vår nye filmkonsulent?

Arbeidsgiver
Midtnorsk Filmsenter AS
Stillingstittel
Filmkonsulent
Frist
13.08.2020
Ansettelsesform
Engasjement

Midtnorsk Filmsenter søker ny filmkonsulent som kan tiltre fra januar 2021. Filmkonsulenten skal vurdere, prioritere og innstille prosjektsøknader fra Trøndelag for tilskudd innenfor områdene dokumentarfilm og kort fiksjonsfilm. 

Stillingen krever relevant filmfaglig bakgrunn og evne til å vurdere og prioritere prosjekter ut fra kunstnerisk innhold og evne til produksjonsmessig gjennomføring. Dette inkluderer økonomiske, tekniske og markedsmessige vurderinger. Styret ved Midtnorsk Filmsenter vedtar filmkonsulentens innstillinger i hver søknadsrunde og kan definere overordnede mål knyttet til blant annet mangfold og format. Filmkonsulenten skal ha en aktiv rolle når det gjelder oppfølging av prosjekter som mottar støtte.

Filmkonsulenten må være svært godt orientert i den nasjonale og internasjonale film- og TV-bransjen, og ha god generell kunnskap om medielandskapet, særlig når det gjelder nye digitale plattformer. 

I samarbeid med administrasjonen på filmsenteret skal konsulenten bidra til å bygge opp og ivareta det trønderske produksjonsmiljøet. Det er viktig at konsulenten har forståelse for hvordan man gjennom tildeling av offentlige tilskudd kan bidra til å bygge regional filmnæring. Konsulenten trenger ikke å bo i Midt-Norge, men må være synlig og ha en aktiv dialog med bransjen og søkerne i regionen. Det må påregnes periodevis stor arbeidsmengde og en del reisevirksomhet. Ved deltagelse på nasjonale og internasjonale festivaler/arenaer, skal filmkonsulenten fronte filmbransjen i Trøndelag sammen med filmsenterets øvrige medarbeidere. 

Det er en fordel at filmkonsulenten ikke er en del av det produserende filmmiljøet i Trøndelag og ikke selv er aktiv søker til offentlige tilskuddsordninger knyttet til utvikling og produksjon av film.  

Filmkonsulenten må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, samt kjennskap til offentlig saksbehandling og administrasjon. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Engasjementet er et åremål på tre år med mulighet for forlenging i ytterligere ett år. Filmkonsulentens arbeid vil være konsentrert om tre søknadsfrister per år og lønnes p. t. tilsvarende en 40% stilling. Lønn etter avtale. Tilsetting skjer forøvrig etter de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i Midtnorsk Filmsenter. 

Søknad og CV legges inn via Finn.no. Søknadsfrist: 13. august 2020. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Eli Gjerde.

Det kan bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Søkere kan be om å unntas offentlighet, dette må i så fall begrunnes i søknaden. I henhold til Offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren ikke ønsker å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ev. ber om unntak fra offentlighet vil bli kontaktet særskilt dersom nærmere begrunnelse ikke automatisk fyller kriteriene. Om arbeidsgiveren

Midtnorsk Filmsenter ble etablert i 2005, er eid av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune og forvalter statlige midler til utvikling og produksjon av kort-, dokumentarfilm og spill, årlig om lag 7 millioner kroner. Filmsenteret arrangerer kompetansehevende tiltak og bidrar til kunstnerisk, faglig og bærekraftig utvikling av den profesjonelle trønderske audiovisuelle bransjen, nasjonalt og internasjonalt. Filmsenteret har også et ansvar for barn og unge talenter.

Ut desember 2020 er KriStine Ann Skaret filmkonsulent ved Midtnorsk Filmsenter. Tidligere konsulenter har vært Jannicke Systad Jacobsen, Kalle Løchen, Erlend Loe, Edvard Normann Rønning og Ingebjørg Torgersen.

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Sted
Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim
Bransje
Kunst og kultur,
Medie- og innholdsproduksjon,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Konsulent,
Annet

Nøkkelord

Film, Filmkonsulent, Filmproduksjon, Kultur

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eli Gjerde
Stillingstittel
Daglig leder
Mobil
995 33 673
Følg firma
10 følger dette firmaet

Kjøpmannsgata 35, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 182386207
Sist endret 15. aug. 2020 00:04

Rapporter annonse