Utløpt

Sjukepleiar Tednebakkane omsorgssenter , 40% fast stilling på natt

Arbeidsgiver
Nye Øygarden kommune
Stillingstittel
Sjukepleiar
Frist
08.11.2019
Ansettelsesform
Fast

Kort om stillinga

Det vert no lyst etter sjukepleier til 40% fast stilling, natt

Natt tenesta - Tednebakkane omsorgssenter.

Tednebakkane omsorgssenter er inndelt i to avdelingar med tilsaman 47 brukar rom

Ein avdeling for eldre mennesker med dement diagnose og ein avdeling for eldre mennesker med ulike somatiske diagnosar. Sjukeheimen har god sjukepleiardekning og har tilsynslege 2,5 dager pr. veke


Arbeidsoppgåver

Heilskaplig omsorg for eldre og sjuke mennesker  i institusjonen

Faglig oppfølging av enkeltbrukara.

Sjukepleiefaglige oppgaver som medikament tildeling, intravenøs behandling, og generell oppfølging av brukarane

Rettleia og veileda anna personell.


Kvalifikasjonar for stillinga

Autorisert sjukepleier

Gode norsk kunnskapar, munnlig og skriftlig.


Andre Krav

Ønskjeleg med grunnleggjande IKT- kompetanse

Gode samarbeidsevner og som sjukepleier må du kunna leia teamet på natt på ein god og tillitsskapande måte


Personlege egenskaper

Gode samarbeidsevner og som sjukepleier må du kunna leia teamet på natt på ein god og tillitsskapande måte

Må evna og ta ansvar for omsorgssenteret på natt

Arbeidslyst og god helse

Evne til nytenkning og utvikling av tenesta.


Me tilbyr

IA- bedrift

Spennande utfordringar

Pensjonsordningar

Fadderordning

Bedriftshelseteneste

Løn etter gjeldane lov og avtaleverk

Sjukepleiar på natt blir løna med kr. 45.000 som eit funksjonstillegg for 100% stilling


Søknad

Nye Øygarden kommune ber alle søkjarar å søkja på stillingar elektronisk. For ytterlegare informasjon og rettleiing kring søknadsprosessen ta kontakt med servicetorget på

tlf: 56 38 20 00.                                           

Arbeidstakarar vert tilsette i kommunen på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler.

Medlemskap i pensjonsordning. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.

Me gjer merksam på at jfr. Offentlighetsloven § 25 kan opplysningar om søkjar vert gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda til ikkje verta ført opp i postjournal. Søknad om å verta unnateke offentligheita må vere grunngjeven. Dersom søknaden ikkje vert teken til følgje vil søkjar verta varsla om dette.


Rett kopi av attestar og vitnemål skal ikkje sendast inn, men vert teken med ved evt. intervju

Godkjent politiattest må leggjast fram før tilsetting

Om arbeidsgiveren

Kommunane Fjell, Sund og Øygarden vert ein kommune frå januar 2020. Kommunen får
namnet Øygarden. Straume skal vera kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen)
med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Den nye kommunen vil få nærare
40.000 innbyggjarar og om lag 2 500 tilsette. Nye Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Den nye kommunen har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og
effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Nye Øygarden kommune har tilsett fem kommunalsjefar til områda Organisasjon og
digitalisering, Økonomi, Oppvekst, Helse og velferd og Kultur og samfunn.

Sektor
Offentlig
Sted
Skjenet 2, 5354 Straume
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier

Nøkkelord

sykepleier, sykepleierstilling, pleieogomsorg, natt, sykepleiar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Britt Jorunn Landro
Stillingstittel
Einingsleiar
Telefon
56 38 23 03
Mobil
908 25 200
Følg firma
165 følger dette firmaet

Skjenet 2, 5354 Straume

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 160804795
Sist endret 29. nov. 2019 15:16

Rapporter annonse