Utløpt

Er du vår nye engasjerte og fremoverlente demenskoordinator?

Arbeidsgiver
Lunner kommune
Stillingstittel
Demenskoordinator
Sted
Oslo-området
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Demenskoordinator har en viktig rolle i arbeidet med både kartlegging, utredning, oppfølging og rådgiving til pårørende ift personer med demenssykdom. Målet er å yte gode tjenester til pasienter og pårørende i forløpet av en demenssykdom, og sikre at personer med begynnende kognitiv svikt får et tilfredsstillende tilbud om utredning og diagnostikk av sin sykdom.

Demenskoordinatorstillingen er en 50% stilling, og er organisert i avdeling for mestring og koordinering som er en del av enheten for forvaltning og aktivitet, arbeidssted Roa Omsorgsboliger.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

• Demensutredning i samarbeid med fastlege, pårørende og ev. annet helsepersonell
• Oppfølging med innbyggere i tidlig fase for støtte, råd og veiledning, samt koordinere ved behov for kommunale tjenester
• Bidra til at nødvendige tiltak blir satt i gang, samt bidra til å motivere bruker og pårørende til aktuelle tilbud
• Samarbeid med fastlege, og andre aktuelle instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
• Veiledning og undervisning av helsepersonell • Delta i Pårørendeskolen årlig samt arbeid med demensvennlig samfunn og frivillige lag og foreninger
• Kontaktperson for vern for eldre
• Bidra til å videreutvikle dagtilbud for demente
• Utvikle og organisere hukommelsesteam med øvrig helsepersonell i kommunen

Kvalifikasjonskrav

• Høgskoleutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier
• Videreutdanning innenfor demens og/eller andre relevante videreutdanninger
• Det er ønskelig med relevant erfaring som sykepleier • Førerkort kl. B

Vi ønsker at du:

• Har faglig kompetanse som inspirerer andre
• Har strukturert og effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene
• Er fleksibilitet og håndterer uforutsette hendelser
• Har en løsningsorientert tilnærming, hvor fokus er ressurser og muligheter
• Har selvstendig og trygg vurderings- og handlingskompetanse
• Er god til å kommunisere, både skriftlig og muntlig
• Har en lagånd og samarbeidsevner som bidrar positivt til vårt arbeidsmiljø
• Liker å jobbe tverrfaglig og i team

Vi tilbyr:

• Tverrfaglig arbeidsmiljø med stort faglig engasjement
• Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Mulighet til å påvirke utvikling av tjenesten i Lunner

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:
• God personalpolitikk
• Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
• Gruppelivs- og ulykkesforsikring
• Inkluderende arbeidsliv-ordning
• Lønn etter gjeldende tariffavtale
• 37,5 timer/uke. Betalt spisepause, fleksitidsordning

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer. Tiltredelse etter avtale.

Politiattest

Den som blir ansatt må levere tilfredstillende politiattest, ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling.

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd.

Om arbeidsgiveren

Tjenesteområdet Helse og mestring i Lunner kommune skal levere tjenester av høy kvalitet. Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med høyt fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling.
Enhet for forvaltning og aktivitet er en nyopprettet tverrfaglig enhet bestående av 4 avdelinger som arbeider ut mot de andre tjenestene innen helse og mestring. Enheten skal være en pådriver for tidlig og forebyggende innsats, med fokus på samarbeid med frivillige og mestring for den enkelte. Dagtilbud, matomsorg, forebyggende tjenester med ergo- og fysioterapitjenester samt forvaltningskontoret administreres fra kommunens omsorgsboliger og helse og omsorgssenter.

Omfang
Deltid
Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
2740 Roa
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier

Nøkkelord

sykepleier, demens, helse, mestring

Rapporter annonse

FINN-kode
148508085
Sist endret
18. jun 2019 00:07

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Dahl Martinsen
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
995 80 278
Følg firma
42 følger dette firmaet

2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
148508085
Sist endret
18. jun 2019 00:07