Utløpt

Professor II/førsteamanuensis 20% i medisin (KLoK)

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Professor II/førsteamanuensis 20% i medisin (KLoK)
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor II/førsteamanuensis (20%) i kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK). Instituttet består av seks avdelinger. Denne stillingen vil bli knyttet til Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED).

HELED har et tverrfaglig miljø og driver undervisning og forskning innen helseøkonomi, helsepolitikk, og organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Avdelingen er ansvarlig for undervisning på phd-nivå, tre masterprogram og et bachelorprogram innen helseledelse og helseøkonomi, samt for faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Dette er en fast stilling, med tiltredelse etter avtale.


Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner. Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til en doktorgrad.
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Søkeren må ha medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege samt klinisk erfaring fra primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis også administrativ erfaring fra helsetjenesten. Den som tilsettes må ha forskererfaring, fortrinnsvis innen kliniske områder og områdene som inngår i KLoK (kunnskapshåndtering, ledelse, kvalitetsforbedring). Det er en forutsetning at personen som tilsettes har god kjennskap til norsk helsetjeneste og hvordan den er organisert.

Den som tilsettes skal initiere og lede forskning, ta på seg forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid og veiledning) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og flere bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Undervisningen for den aktuelle stillingen vil i hovedsak bli knyttet til faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her, Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her.

Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil tre år etter tilsetting.


Vi tilbyr
 • Lønn fra kr 160 520 til kr 190 080 (ltr 80-86) avhengig av kompetanse, i stilling som professor II (stillingskode 8013)
 • Lønn fra kr 129 340 til kr 155 740 (ltr 71-79) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Separat liste over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekst 
 • Beskrivelse av pedagogisk kompetanse og forelesningserfaring inkludert evt veilederskap av kandidater (PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjon hvor disputas ble holdt og om søkeren var/er hoved-/eller bi-veileder)
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det skal som hovedregel benyttes intervju og referanseinnhentiing i tilsettingsprosessen og det kan også være aktuelt med en prøveforelesning.


Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Professor og avdelingsleder: Oddvar Kaarbøe, tlf: 959 34 576

Rådgiver Susan Rockwell (ved spm om elektronisk søknad) tlf: 22850507


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Sektor
Offentlig
Sted
Forskningsveien 3A,
0373 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Lege,
Undervisning og pedagogikk / Professor

Rapportér annonse

FINN-kode
143016244
Sist endret
21. mar 2019 14:18
Følg firma
1463 følger dette firmaet

Forskningsveien 3A, 0373 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
143016244
Sist endret
21. mar 2019 14:18